10/10 Biosfärområde Dalsland

Där natur, människa, kultur och näringsliv möts för att gå före i den hållbara omställningen! 

Välkommen till en inspirerande dag där vi utforskar förutsättningarna och möjligheterna för Dalsland att bli ett modellområde för hållbar utveckling – ett biosfärområde.  

Ett biosfärområde är en plats där nya metoder testas och ny kunskap söks för att skapa en hållbar samhällsutveckling och en fruktbar relation mellan människa och natur. En plats där olika aktörer arbetar tillsammans med lokala lösningar på globala problem och går före i omställningen.  

Initiativet till konferensen kommer från Dalslands miljö- och energikontor, Västra Götalandsregionen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Mötesplats Steneby samt Länsstyrelsen.  Arbetet grundar sig i behovet och intresset av samverkan kring frågor om hållbarhet, utveckling och omställning i Dalsland, ett behov som framkommit i flera tidigare projekt, så som HNV Link-projektet, Omställningsplattform Dalsland och Dalslands katalysatorgrupp. Ett första kartläggningsarbete har visat att det finns god potential för ett biosfärområde i Dalsland och att ett sådant skulle kunna bidra till en positiv utveckling i flera av de utmaningar Dalsland står inför. 

Under konferensen kommer vi att utforska hur ett biosfärområde kan vara ett verktyg för en hållbar samhällsutveckling i Dalsland. Vi kommer att fördjupa oss i vilka förutsättningar som finns för att skapa ett biosfärområde i landskapet och hur det hänger ihop med andra satsningar som pågår just nu. Vi kommer även diskutera hur vi tillsammans kan ta nästa steg i processen för att förverkliga visionen om ett Dalsland i framkant för den hållbara omställningen. 

Konferensen riktar sig till dig som är engagerad i Dalslands utveckling och är nyfiken på biosfärområde som koncept och verktyg. Vi vänder oss till dig som är politiker, aktiv i föreningslivet, driver företag, är markägare, utbildningsaktörer eller kommunal tjänsteperson.  

Program: Ett fullständigt program kommer att skickas ut till anmälda deltagare i god tid innan konferensen. 

Praktisk information:
Datum: 10 oktober 2024
Tid: 13.00-16.00 (inklusive matigare fika)
Plats: Campus Dalsland, Bäckefors 

Här har du länk till föranmälan. Du kan föranmäla dig senaste 8 oktober!

Vid frågor kontakta: Kristina Haglund på kristina.haglund@dalsland.se eller Vera Telemo på vera@motesplatssteneby.se  

 

 

Värd till konferensen är Dalslands miljö- och energiförbund.
Samproducenter är: Mötesplats Steneby, Västra Götalandsregionen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen.