Vi söker: hållbarhetsnördar!

Nu har Mikael, Marc och Kacper startat det praktiska arbetet med vad vi än så länge kallar Testbädd Steneby. Med projektet vill vi skapa en mötesplats för utforskande och designdrivna…

Hej Kacper!

Nu anställs tre personer till projektet som ska skapa en testbäddsmiljö för trä i Dals Långed. En av dem är Kacper Adam - som ska arbeta som tekniker. Vi är…

Hej Marc!

Nu anställs tre personer till projektet som ska skapa en testbäddsmiljö för trä i Dals Långed. En av dem är Marc Hoogendijk - som ska arbeta som processledare. Vi är…

Hej Mikael!

Nu anställs tre personer till projektet som ska skapa en testbäddsmiljö för trä i Dals Långed. En av dem är Mikael Sandqvist - som ska arbeta som projektledare. Vi är…