Dags att söka Idépeng!

Fjärde ansökningsomgången öppen tom 15 maj – med extra fokus på hållbarhet.

Idépeng är ett stipendie som kan sökas av dig som är student, alumn eller anställd på Steneby (Stenebyskolan eller HDK vid Steneby) och har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det ingår ett samarbete mellan minst tre parter ur kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Din idé skall på något sätt stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Nytt för ansökningsperioden maj 2016! 
I samband med att Stenebyskolan går med i ett FossilFritt Dalsland vill vi denna gång dela ut en Idépeng för bästa idé med Hållbarhet som ledord.

Läs mer här.

Fourth application period open until 15 May – with extra focus on sustainability.

Idépeng (Idea money) is a scholarship that can be applied for by current students, alumni or staff members at Steneby (Stenebyskolan or HDK at Steneby) who have an idea, a project, an exhibition, product development or any other initiative involving collaboration between at least three partners including: education, research, business / industry, public actors and the community. Your idea should somehow strengthen Steneby and contribute to a positive development of Dalsland.

NEW for the application period in May 2016!
In conjunction with the agreement that Stenebyskolan has joined the Fossil-free Dalsland initiative, at this time we will award an Idépeng for the best idea with sustainability in focus.

Read more here.