Engagera sig i Dals Långed - rubrik

Behöver hjälp:

Ungdomsgård
(håller till i Mustadfors folket hus) Behöver ungdomsgårdsledare, drivs ideellt. Håller öppet på onsdagar.

Kontaktperson: Åsa Lundqvist 073-840 38 36

Finns på instagram

Långeds Garderob
(Centrumhuset) Behöver aktiva medlemmar för att hålla butiken öppen. men också förbättra platsen som de arrnagerar arbetsdagar.

Öppettider: torsdagar 15-18, lördagar 12-15

Kontaktperson: Maria Winge, wingemaria@outlook.com
Allmän kontakt: langedsgarderob@gmail.com
(ordförande Funny Livdotter)

Finns på facebook och instagram

Kafe Schuckert Vårt lokala kafé som hålls öppet av ideella krafter

kontaktperson: 
Finns på facebook och instagram

Långeds Allmänna Bastu
Vårt lokala bastu som hålls öppet av ideella krafter

Kontaktperson: Thomas Erlandsson, 070-876 50 98
Johan Sjöström, 076-420 45 86, johan.p.sjostrom@gmail.com
Finns på facebook och instagram

Långed Rytmiska
Gymnastikträning för flickor från ålder 9-12 år. Behöver energiknippe till människa som har intresse för koreografi och har idéer!

Måndagar 16-17.15 @ Ekhagskolans sporthall. 

kontakt: Biba SJ, 079-348 19 16

Valborgsfirande i många år har sålts ”vårtjugor” á 20:- till besökarna för att få in pengar som stöd till arrangemanget för att finansiera annonser, fyrverkeri mm. Några att ställa upp, och hjälpa till att sälja? Kör: Roger brukar samla ihop en valborgskör, som sjunger de gamla vårsångerna fyrstämmigt. En övning brukar vi ha i veckan före. Nya röster är mycket välkomna. Noter kan man få i god tid före. 

Kontaktperson: Roger Karlsson (Dals Långeds utvecklingsråd)  0734 205 935

Nattvandring Varpanklubben har tagit initiativ till nattvandringar genom Dals Långed eftersom det varit lite oroligt. Bengtsfors kommun, Fritidskontoret bidrar med en ersättning till den förening som genomför det. 

Kontaktperson: Johan Lilljeqvist, johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

Skolorna:

HDK-Valand Canpus Steneby universitetsutbildningar via Göteborgs univeritet, i Dals Långed

kontaktperson: Tom Cubbin (enhetschef) 031-786 55 64, tom.cubbin@hdk.gu.se

HDK-Valand Campus Steneby studentkår

kontaktperson: Tobias Fransson, 070-348 40 42, t.fransson@hotmail.com,

Jamir “Lee” Currusa, 076-411 33 14, iitjlC@gmail.com

Dag Sundqvist, 070-310 07 47, sunkan92@gmail.com

offiell mejl: steneby@konstkaren.se

Stenebyskolan
Yrkeshögskola och förberedande utbildningar i Dals Långed. Skolan funnits sen 1934.

kontaktperson: (rektor) Niklas Viberg, 0531-710 05, niklas.viberg@steneby.se

www.steneby.se

Stenebyskolans studentkår

kontakt: studentkaren@steneby.se
kontaktperson: Hedvig Skogh (ordförande), hedvig.skogh@hotmail.se

Kontaktsökande verksamheter på orten:

Dals Långeds utvecklingsråd
En förening som vill vara med och skapa och stötta positiv utveckling på orten. De som driver Långeds allmänna bastu och ställplatsen.

Kontaktperson: Roger Karlsson, 073-420 59 35

www.langedslife.com

Studio Växt
En kreativ arbetsplats för vemsom att hyra in sig. Också en grupp kreativa utövare som arrnagerar, skapar och påverkar på orten. Tex. arrangörer för Dals Långeds Byafest.

Kontakt: studiovaxt@gmail.com 

Finns på facebook och instagram
www.studiovaxt.se

Mötesplats Steneby
Arbetar med kulturdriven samhällsutveckling
– för att det ska vara möjligt att bo och arbeta med kultur i Dalsland!

Kontaktperson: (Verksamhetsledare) Anders Lindgren, anders@motesplatssteneby.se
(Kommunikatör) Funny Livdotter, funny@motesplatssteneby.se

Finns på facebook, instagram & linkedin
www.motesplatssteneby.se

Mustadfors Folkets hus
Ett hus där lite allt möjligt kan hända!

Kontaktperson: (hyra) Barbro Erlandsson Bratt, 070-970 79 50, barbroebratt@telia.com
(allmänt) ordförande Roger Karlsson, 073-420 59 35

Finns på facebook och instagram

Va’ med!

Sketch Club / Hantverkskafé
@ Kafé Schuckert torsdagar 18-20

Sketch Club finns på Instagram, Hantverkskaféet ligger under Kafé Schuckert som finns på facebook och instagram.

REKO-ring Bengtsfors/Dals-Långed/Bäckefors
en fb-grupp där du kan köpa lokalproducerad mat som du beställer via fb-gruppen. Vanligen utleverans måndagar varannan eller varfjärde vecka. Sök på namnet ovan.

Varpaklubben kulan Klubben ägnar sig mest åt volleyboll eller badminton. Under vintern i sporthallen vid Ekhagsskolan, sommartid spelas volleyboll utomhus på planen nedanför den gamla bastun. Inget direkt behov av ledare, men Stenebyare är mycket välkomna att delta. Framåt våren innan utesäsongen kan finnas behov av iordningsställande av planen och lite röjning.
Kontaktperson: Stefan Svensson 0703 640 718

Händelser / årligt event

Städdag sista tisdagen i april
Städning av Dals Långed där skräp plockas och körs bort. Städningen görs ända från Viken till Långbron, en sträcka var genom samhället. Sedan körs skräpet till containers på Fremek, som forslar bort det.Städkvällen avslutas med korvgrillning och fika antingen vid gästhamnen i Mustadfors eller Långbrons gästhamn.

Samordnare: Åke I. Andersson  0705 652 643

Christmas Market
Studenter vid skolorna arrangerar

Kontaktperson ?

Dals Långeds Byafest
En öppen festivaldag för hela orten – alla får vara med och arrangera!

Ansvarig: Dals Långeds Utvecklingsråd