- Stöd, rådgivning och samverkan

Mötesplats Steneby arbetar aktivt med att utveckla kulturföretagares förmåga att finansiera sina verksamheter. Främst genom att stötta i utvecklingen av affärsmodeller, förutsättningar för kulturproduktion och organisering. Vi främjar även samverkan genom att vara med i och finansiera projektansökningar samt vara med i genomförandet av projekt. 

Mötesplats kan ses som en katalysator för kulturdriven utveckling vars syfte är att det ska vara möjligt att bo och arbeta med kultur på landsbygden.

Kontakta Anders om du är intresserad av att veta mer om hur Mötesplats arbetar med Finansiering och ekonomi och kolla under fliken Samarbete här på hemsidan.

Mötesplats Steneby har medverkat till finansiering av processerna som lett fram till bland annat:

Tillverka i Trä

Den nya bruksorten

Genom Idépeng har en mängd initiativ fått sitt initiala startkapital. För mer information se under fliken Kulturskapare här på hemsidan. En presentation av effekterna Idépeng haft kommer under våren 2021.