Mer information kommer snart..

Projektet ”Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” ska hjälpa företag att samarbeta för att ta till vara på resurser så som restprodukter, spillvärme och liknande. 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beviljat Fyrbodals kommunalförbund där Bengtsfors, Lysekil och Vänersborgs kommuner ingår cirka 1,5 miljoner kronor för arbeta med dessa frågor. 

Bengtsfors kommun arbetar tillsammans med Mötesplats Steneby i projektet för att stärka samarbeten mellan olika sektorer och företag. 

Läs mer om projektet här Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios