Mer om GU Ventures

Du kanske inte visste om GU Ventures tidigare? Vi tänkte i och med det nya ägandeskapet att det vore på sin plats att förklara, så vi på Mötesplats Steneby ställde några frågor till Andreas Albertsson på GU Ventures som är vår närmaste chef.

Vad är GU Ventures?
GU Ventures är Göteborgs universitets holdingbolag som jobbar med att nyttiggöra forskning och kunskap från Göteborgs universitet. Vårt verktyg är kommersialiseringen vilket innebär att vi skapar företag och affärer av forskning.

Vad vill ni uppnå?
GU Ventures övergripande mål är att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt framgångsrika och hållbara nya verksamheter av banbrytande idéer framtagna inom eller med koppling till Göteborgs universitet och som kan nå en internationell marknad.

Hur startades ni?
GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holding­bola­gen med uppdraget att kommersialisera forskningsresultat. Sedan 1998 förvaltas GU Ventures av Göteborgs universitet och sedan 2001 har holdingbolagets huvudsakliga funktion varit att bedriva en kombinerad investe­rings-­ och inkubatorverksamhet utifrån uppdraget att förvärva, förvalta och sälja andelar i företag.

Vart finns ni?
Vårt kontor ligger i Vasastan i Göteborg och nu också i Dalsland!

Hur känns det att arbeta med Mötesplats Steneby?
Det känns roligt att få arbeta med ett område som vi inte har arbetat så mycket med tidigare, dvs den kunskap som kommer ur den konstnärliga fakulteten vid GU. Det skall bli spännande att få arbeta med människor som kan det området bra och se vilka möjligheter som finns att hitta fler industriella samarbeten och skalbara verksamheter.

Om människor vill veta mer om er eller följa er; vart kan de göra det då?
Det är bara att höra av sig till någon affärsutvecklare på GU Ventures. Surfa in på www.guventures.se. Följ oss gärna också på Twitter, Facebook, LinkedIn!

Andreas Albertsson