- Bo och arbeta med kultur på landsbygden

Mötesplats Steneby medverkar aktivt till att det ska vara möjligt att bo och arbeta med kultur på landsbygden. Detta kan bland annat åstadkommas genom ett livaktigt och mångfacetterat kulturliv som både är upplevelser och leder till lärande. 

Mötesplats Steneby samverkar med andra för att få så stor perspektivbredd i kulturutbudet som möjligt. En viktig del i detta arbete är att stärka Stenebys position som tongivande plats och röst inom konst, design och hantverk.

Kontakta Anders om du är intresserad av att veta mer om hur Mötesplats arbetar med kulturdriven landsbygdsutveckling och kolla under fliken Samarbeten här på hemsidan.

Exempel:

Dals Långed Park-project

Cykla Gul

Den nya bruksorten