Platsen är säkrad – Testbäddsprojektet på Duni Rexcell i Dals Långed!

Projektet som handlar om att skapa en testbädd för möbel och inredningsbranschen, i Dals Långed, har nu säkrat sin plats! Nycklarna är överräckta och nu flyttas projektet in i Duni Rexcells lokaler i Dals Långed. Det är ett spännande första steg som gör att inredningsarkitekt kan börja planera utrymmet och maskiner beställas. Det är nu som projektet kan börja ta form.

Nu är platsen för projektet som ska skapa en testbädd för möbel och inredningsbranschen – officiellt. Projektet kommer hålla till i Duni Rexcell i Dals Långed.

-Att Duni Rexcell´s historiska lokaler kan återanvändas med det gemensamma målet Cirkularitet, visar hur ett arbete i symbios kan generera långsiktig hållbarhet, arbetstillfällen och uppmärksamhet, säger Lars Andersson CEO Rexcell Tissue & Airlaid AB. Det gör kommunen mer attraktiv och gör det lättare för oss att attrahera kompetent arbetskraft och fler nya företag. Vi är övertygade om att detta är början på en gemensam framgångssaga.

Efter flera veckor av planering, möte och nätverkande har projektet äntligen fått access till lokal på Rexcell och ett nytt namn för projektet! Det är ett spännande första steg som gör att inredningsarkitekt kan börja planera utrymmet och maskiner beställas. Det är nu som projektet kan börja ta form.

-Vi är oerhört glada över att vi nu får möjligheten att bygga en välkomnande och tillgänglig mötesplats för alla aktörer inom möbel- och inredningsbranschens hela värdekedja, säger Mikael Sandqvist, projektledare för testbäddsprojektet. Där man kan mötas, utbyta tankar och idéer med det gemensamma målet att stötta branschen i den cirkulära omställningen mot en mer hållbar produktion och konsumtion.

Mötesplats Stenebys ser fantastiska möjligheter att vara med och utveckla platsen med förhoppning är att detta är det första steget i ett långsiktigt samarbete med Duni Group och andra aktörer för att göra Långedsverken till en levande och kreativ plats för ekologisk, social och ekonomisk hållbar omställning, säger Anders Lindgren, verksamhetsledare Mötesplats Steneby.

Så snart som allt kommer på plats kommer projektet bjuda in till besök. Både för att få lära känna platsen, projektet och de som arbetar med detta. Håll ögonen öppna för en inbjudan personligt eller via Mötesplats Stenebys kanaler.

Bild (från vänster): Anders Lindgren, Lars Andersson, Kacper Adam, Mikael Sandqvist
Fotograf: Funny Livdotter, Mötesplats Steneby

Kontaktpersoner:

Anders Lindgren
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby
070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se

Mikael Sandqvist
projektledare projekt testbädd
070-7751826
mikael@motesplatssteneby.se

Vill du veta mer om projektet?
Läs mer här!