Pressrelease: Stort EU projekt för kulturföretagare på landsbygden

Vi på Mötesplats Steneby är mycket glada att berätta om projektet Change Creators som vi är en samarbetspart i. En första kickoff för projektet med våra partners från Italien, Polen och Lettland hölls i slutet av februari i Dalsland. Vi har också anlitat en researcher, förankrat projektet lokalt och börjar nu sätta tänderna i det gedigna arbetet att stärka kreativa verksamheter på landsbygden!

Change Creators ämnar att stärka innovation, hållbarhet och motståndskraft hos självorganiserade kulturella och kreativa verksamheter på landsbygden. Genom att upptäcka, testa och introducera nya affärsmodeller kommer projektet att bidra till att öka platsernas förmåga att vara dynamiska, anpassningsbara och robusta. Målet är att främja en miljö där dessa platser kan fortsätta att utvecklas och bidra till den lokala ekonomin och kulturscenen.

Projektet vill vara en språngbräda för alternativa och kreativa verksamheter att utveckla nya sätt att finansiera sig på. Projektet startade 1 februari 2023 och ska pågå i 27 månader, under det första halvåret kommer alla projektpartners att arbeta med kartläggning över styrkor och svagheter hos våra respektive intressenter i projektet, i Mötesplats Stenebys fall är intressenterna Dals Långeds Utvecklingsråd och Not Quite i Fengersfors. 

Från Mötesplats Steneby kommer Anders Lindgren, Mie Felth men också projektanställd researcher Annelie Kjellberg arbeta i projektet.

“Jag är väldigt glad att jobba på Mötesplats i EU-projektet Change Creators. Projektet handlar om att stödja kulturella verksamheter på landsbygden att stärka sin långsiktiga ekonomi. Det känns meningsfullt att jobba med detta då kulturella verksamheter oftast är motorn för att små samhällen ska blomstra. De skapar samhörighet, försörjningsmöjligheter och inflyttning.” Annelie Kjellberg

Nu startar projektet igång! Den 23-24 februari hade vi en första kick off i Dals Långed och Fengersfors med våra partners från Polen, Italien och Lettland. Under besöket lärde vi känna varandra och varandras verksamheter, och började framförallt att förstå varandras olika perspektiv och förutsättningar. Vi besökte flera kreativa verksamheter i Dals Långed och Fengersfors och gav en inblick i hur det kan vara att arbeta som kulturskapare och -främjare på landsbygden i Sverige. 

Vilka är de andra organisationerna som är med i projektet?
Projektkoordinator; FUNDACJA ALTERNATYWNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH (FAIE) <https://fundacjaaie.eu/>
partner; Baltic Country Holidays (Lauku celotajs)  <www.celotajs.lv>
partner; Social Cooperative OPERA ONLUS Soc Coop <https://www.opera-coop.it/>
partner; Mötesplats Steneby <www.motesplatssteneby.se>

 

Finansiär
Projektet är finansierat genom Kreativa Europa, ett EU-program som syftar till att stödja den europeiska kultur- och kreativitetssektorn genom att finansiera projekt och initiativ inom områden som film, TV, konst, litteratur, musik, scenkonst, kulturarv och kreativa industrier. Programmet finansierar också samarbeten och utbyten mellan kulturaktörer i Europa och andra delar av världen, samt främjar kulturell mångfald, kreativitet och innovation. Creative Europe omfattar perioden 2021-2027 och har en budget på 2,4 miljarder euro.  

Läs mer om Kreativa Europa här: https://culture.ec.europa.eu/sv/creative-europe/about-the-creative-europe-programme

 

 

 

Vill du veta mer?
Kontakta:

Mie Felth
Kulturstrateg Mötesplats Steneby
072-166 88 05
mie@motesplatssteneby.se

Anders Lindgren
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby
070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se

Läs mer om projektet här: https://motesplatssteneby.se/projekt/change-creators/