Genom att aktivt söka samarbete med andra skapas möjlighet att kombinera det Mötesplats Steneby är kapabelt att göra med andras förmågor. Vi kan aldrig åstadkomma något som leder till varaktig positiv förändring på egen hand men tillsammans med andra ökar chansen att det kan hända. Mötesplats arbetar med samarbeten på flera plan, från det lilla till det stora. Sammantaget bidrar alla initiativ till kulturdriven utveckling av landsbygden vi befinner oss i. Mötesplats är förutom effekterna samarbetena ger intresserade av att bidra till ett samarbetsinriktat och utvecklingsorienterat klimat.

Nedan är några exempel listade.

#kulturdriven landsbygdsutveckling

Innovationskapacitet på landsbygden – innovationsplattform Dalsland
Tillsammans med Not Quite och Resarch institute Sweden (RISE) gör Mötesplats en förstudie finansierad av Fyrbodal och RISE, för att undersöka behovet av stärkt innovationskapacitet på landsbygden. Arbetet är tänkt att leda fram till en handlingsplan för Innovationsplattform Dalsland; en kulturdriven utvecklingsnod för innovativa förhållningssätt till landsbygdens utmaningar, med speciellt fokus på Dalsland.

Långbron
Sedan flera år tillbaka samverkar Mötesplats Steneby med Dalslands kanal AB. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett vistelsestipendium förlagt till slussen i Långbron i Dals Långed.

Dals Långed Park Project
Ett flerårigt projekt och testbädd för kulturdriven landsbygdsutveckling som undersöker metoder för förnyelse av samhällslivet, sociala innovationer och integration av nykomlingar i samhället i en liten ort i Dalsland.

#infrastruktur för kulturproduktion

Tillverka i Trä är ett projekt som syftar till ett mer hållbart byggande i trä och är tänkt att leda fram till att en testbädd skapas i relation till Steneby. Projektparterna är Innovatum Science park, Högskolan Väst, Fyrbodal, Johannebergs Science park, HDK Valand vid Steneby och Stiftelsen Stenebyskolan genom Mötesplats Steneby. Steneby bidrar med kunskap och kompetens inom design, designprocesser, material och material samt projektledning och projektering för en kommande testbädd.

Artist in Residence (AIR)
Mötesplats Steneby finansierar Steneby AIR som ör öppet för professionella utövare inom Stenebys konstarter och material.

#infrastruktur för kulturproduktion
– och –
#kulturdriven landsbygdsutveckling

Den Nya bruksorten är en satsning på att köpa det gamla pappersbruket i Fengersfors och fortsätta utvecklingen av konst och kulturcentrumet där som Not Quite startade för mer än 15 år sedan. Detta är ett av de mest intressanta kulturdrivna initiativen i Sverige som kan bli ännu starkare genom mer och tätare strategisk samverkan med utbildningsmiljön på Steneby i grannbyn Dals Långed.