Sök Idépeng / Apply for Idea coin / 15 September

Idépeng

(in English below)
Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Du kan söka om du är student, alumn eller anställd på Steneby (Stenebyskolan eller HDK Steneby) och har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där du samverkar med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Din idé skall bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Vi vill att din idé ska innefatta något eller några av Stenebys materialområden. Det ska vara en samverkan mellan minst 3 olika aktörer ur kategorierna utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Din ansökan ska innehålla projektidé, samarbetspartners och budget, om du även har annan delfinansiering så ses det som positivt. Söker du mer än 50 000 kr måste delfinansiering finnas och Mötesplats Steneby finansierar då som mest 50%. Vi tar inte emot ansökningar under 5.000 kr

Ditt arbete ska kommunicera en tydlig samhörighet med Steneby. På www.steneby.se och i sociala medier utformas nyheter med hjälp av Stenebys informatör. Stenebys logga skall finnas med i all kommunikation.

Du kan ansöka om idépeng tre gånger per år; 15 januari, 15 maj och 15 september.

Du gör din ansökan via mail till Sara Vogel-Rödin och ansökan skall innehålla:
– Budget. Vi beviljar eller avslår förslagen budget
– Beskrivning av vad du vill göra och vad du vill uppnå och hur ditt arbete bidrar till en positiv utveckling av Dalsland
– Beskriv hur du ska gå tillväga. Vilka steg måste ni ta? Beräknad tidsplan?
– CV
– Ev. bilder som belyser det du vill göra
– Beskriv 3 samarbetspartners inom områdena forskning, utbildning, näringsliv, civilsamhälle eller offentliga aktörer som du skall arbeta med

Beslut tas av en jury bestående av:
Stenebys stipendiegrupp Barbro Erlandsson Bratt, Jeff Kaller, Otto Samuelsson, Dag Bjaaland, verksamhetsledare Mötesplats Steneby Sara Vogel-Rödin och Cecilia Berg, VD Bengtsfors Utvecklingsbolag.

Vi kommer att dela ut max 300 000 kr per år. Projektet ska redovisas i form av en rapport plus en föreläsning eller annat publikt event.

Kontakta verksamhetsledare Mötesplats Steneby Sara Vogel-Rödin om du har frågor.

Idea coin

Meetingplace Steneby:
To actively nurture and create cooperation and collaboration between education, research, industry, public sector and the civil society in Dalsland. The aim is to strengthen Steneby’s core activity and contribute to a positive development in Dalsland.

If you are a student, alumni or employee at Steneby with a brilliant idea that fits the mission of Meetingplace Steneby, we can help you with some extra money to realise your idea.

You can apply for Idea coin three times a year; the 15th of January, 15th of May and 15th of September.

You send your application by mail to Sara Vogel-Rödin, it should contain:
– Budget
– Description of what you want to do, what you want to achieve and how your work/project will contribute to a positive development in Dalsland
– Explain how you are going to do. What steps are you going to take with a timeplan
– Who are you going to collaborate with, three different within the areas education, research, industry, public sector and the civil society
– CV
– Pictures that give an idea of what you aim to do

E-mail your application or questions to Sara Vogel-Rödin.