Mötesplats Steneby är ett samverkansnav, en idéutvecklare och generator för de kulturella näringarna i Dalsland.

Det övergripande målet är att stimulera människor som verkar i Dalsland och Västra Götalands-regionen och attrahera andra att komma hit och bidra till att kulturen lyfter: hållbar utveckling och tillväxt.

Konkret vill vi medverka till att det ska vara möjligt att bo och arbeta med kultur på landsbygden. Vi kallar det kulturdriven landsbygds-utveckling. Vi gör det med utgångspunkt i Stenebymiljöns fantastiska förutsättningar för konst, design och hantverk.