VGR utlyser: medel för hållbar platsutveckling

Verkar du på en plats i gles-, landsbygd eller skärgårdsområden i Västra Götaland med utmaningar i att skapa en attraktiv miljö för boende och företag? Finns viljan att från olika sektorer, gemensamt mobilisera insatser för samhällets utveckling? Då finns en möjlighet att söka medel för organisering och utveckling av platsen långsiktigt.

Utlysningen öppnar den 15 januari och stänger den 15 mars 2021 kl. 16.00.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker här: https://www.vgregion.se/hallbaraplatser22

Vilka kan söka?
Utlysningen riktar sig till organisationer/föreningar och/eller kommuner i Västra Götalands gles- landsbygder eller skärgårdsområden, för utvecklingen av ett geografiskt begränsat område med inte mer än 3000 invånare. Det kan vara en by eller ort, en samlingsplats eller dalgång osv. som förenar civilsamhälle, kommun och näringsliv i gemensamma utmaningar och möjligheter.
Enskilda näringsidkare och vinstutdelande aktiebolag kan inte söka stöd.

Detta är information från Västra Götalands Regionen.
Mötesplats Steneby delar denna information för vi tycker det här passar vår omgivning och vårt arbete mycket väl. Har du en idé som skulle passa för denna ansökan och behöver samarbetspartners? Kontakta oss!