Webbinarium 2 Juni: Kulturmiljöer, platsutveckling och cirkulär ekonomi

VGR bjuder in till webbiarium!

Tomma byggnader kan vara en viktig katalysator för platsutveckling. Det börjar med att människor ser möjligheter – ofta med en äldre tom byggnad – kring den vävs drömmar som i bästa fall kan leda till verksamhet som stärker hela orten. Utvecklingen leder i sin tur till ökad samverkan som får effekter långt bortom verksamheten i byggnaden. Att återbruka tomma byggnader är också viktigt för att minska vår resursanvändning. Att ändra innehållet utan att riva bygganden är och kommer vara en viktig del av omställningen till en cirkulär ekonomi.

Förvaltningen för Kulturutveckling, VGR har i tre år deltagit i ett europeiskt projekt om återbruk av kulturmiljöer. Vi vill genom detta webbinarium dela några av erfarenheterna från projektet och undersöka hur Västra Götaland kan bli föregångare i att koppla samman kulturmiljöer, cirkulär ekonomi och platsutveckling. Vi tror att en sådan utveckling går att skapa genom samarbete mellan offentliga aktörer, företag, föreningar och fastighetsägare. Detta webbinarium vänder sig till alla ovan nämnda grupper. Vi hoppas det blir riktigt inspirerande och att det bara är ett första steg på vägen.

Anmälan görs via länken nedan, senast den 26 maj.
Kallelse till Teamsmöte kommer sedan via Outlook, också den 26 maj.

Mer information och programmet här.
Anmälan till webbinariet den 2 juni 2021 gör du här!

Hela inbjudan hittar du här (pdf)