Att vårda den offentliga konsten – 2018

Seminarium
31 okt
09:00 – 17:00
Samlingssalen

Välkommen till ett seminarium som vill lyfta frågor och sprida kunskap om metoder för vård och underhåll av den offentliga konsten i vårt samhälle. De offentliga konstverken speglar sin samtid och de utgör ett konstnärligt och idéhistoriskt värdefullt material på både lokal och nationell nivå. Därför är underhåll och vård av våra offentliga konstsamlingar viktiga frågor att belysas. Under dagen möter vi inköpare, tillverkare och konservatorer som alla delar med sig av sin syn och erfarenhet.

Den huvudsakliga målgruppen är tjänstemän och politiker i kommuner och andra offentliga organisationer som är beställare eller huvudmän för den offentliga konsten. Men även tjänstemän och beslutsfattare inom privat sektor som på olika sätt är parter i kommunala planeringsprocesser och ansvarar för byggande. Seminariet riktar sig också till enskilda yrkesutövare som deltar eller ska delta i samarbeten kring gestaltningen av offentliga miljöer. Samt studenter och personal vid Steneby och andra utbildningsanordnare.

Seminariet finansieras av Mötesplats Steneby.

Dagens program

Från 09:00
Registrering och kaffe

09:30
Janne Hilmersson, konstsmed och initiativtagare

Hälsar välkommen och berättar om tankarna bakom seminariet och hur det hela startade när han skulle försöka rädda en Minguzzi.

10:00
Olof Paulsson, Möbelrestauratör Stenebyskolan

Stenebyskolans utbildning till möbelrestauratör är en av landets främsta inom området. Olof ger aspekter på att vårda vårt kulturarv inom möbelkonsten och att utbilda studenter i ämnet. Största delen av utbildningstiden ägnas åt praktiskt arbete i verkstaden. Studenterna blir tilldelade möbler som de själva eller i grupp restaurerar. De får också kunskaper om etiska ställningstaganden i samband med restaurering av möbler och föremål. Olof ställer frågan vad som händer i framtiden då vi utbildar färre och färre möbelrestauratörer?

Bild från Stenebyskolans YH-utbildning Möbelrestauratör

11:00
Anne-Marie Ryding, Textilkonservator Västarvet med textilkonservering som specialitet
Aspekter på vård och konservering och upphängning av ridåer och andra mycket stora vägghängda textilier. Textilierna hänger i skolor, på biografer och i andra samlingslokaler och i vissa fall har de i samband med konservering anpassats till nya placeringar och lokaler. Vävnaden Melodier vid torget (1935-39) hänger i Göteborgs konserthus foajé. I filmen visas arbetet med väven som utförts på Studio Västsvensk konservering 2015.

 

 

12:00
Helena Strandberg Konservator AB
Ledande expert på konservering av bronsskulpturer. Företaget leds och drivs av Helena Strandberg och baseras på 30 års utbildning, forskning och erfarenhet inom konservering och korrosionsfrågor, senast ”Kopparmärra” i Göteborg. Helena utför också Vård- och underhållsplan för offentlig konst i kommuner mm. I filmen berättar Helena om arbetet med Tycho Brahe-statyn i Helsingborg.

 

13:00
LUNCH

Välkommen till Matsalen. Lunch och kaffe ingår i anmälningsavgiften.

13:45
Janne visar stora smedjan i Svartbygget. 
Tid att se utställningen Från Rot till Barr i konsthallen. 

14:30        
Anna Åberg, konstchef Konstenheten Västfastigheter
Med uppdrag att bidra till en god offentlig miljö inom Västra Götalandsregionens verksamheter. Konstenheten ansvarar för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och tillbyggnad av Västra Götalandsregionens byggnader och lokaler. I vårt uppdrag ingår också att sprida kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön samt att genom sina inköp stimulera konstlivet i Västra Götaland. Konstenheten är en av landets största inköpare av konst. Anna Åberg diskuterar aspekter på hållbarhet och vård av den offentliga konsten samt konst på uppdrag.

15:30        
Emma Ströde, skulptör och bronsgjutare verksam i Göteborg.
Emma berättar från konstnärens/tillverkarens perspektiv om tankar och  erfarenheter kring offentliga uppdrag och hållbarhet. Och en annan aspekt på hållbarhet är den mänskliga hållbarheten, att konsten kan bidra till folkhälsan.

Jag gillar väldigt mycket att jobba med ett stadsrum, ett bostadsområde, en park. Att det är öppet för alla, alla kan komma och se. De behöver inte ta sig till ett slutet rum för att se konst under bestämda omständigheter, utan den finns där alltid. Man kan cykla eller gå förbi. Man kan stanna till, eller så gör man inte det. Den är en del av vardagen, vanliga människors vanliga vardag.

 

16:30
Anders Lindgren Mötesplats Steneby och Janne Hilmersson
Reflektion vad vi har sett och hört under dagen.

_________ __________ __________ _________ __________

Anmäl dig här!

Kostnad
300 kr inklusive frukostfralla, lunch och kaffe.
Vid anmälan betalar man med Swish eller uppger faktureringsuppgifter.
Swisha beloppet till 1230997064, skriv Seminarium på betalningen.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret på vår webb. Sista anmälningsdag är den 24 oktober. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Kontakt
Mötesplats Steneby: Anders Lindgren 070-437 82 37, anders.lindgren@steneby.se
Janne Hilmersson: 070-7764726, metall@janhilmersson.se