Vinnova beviljar medel för starten av ett projekt som syftar till att skapa ett textilt återbrukscentrum på landsbygden där många textila kompetenser kombineras, där samverkan står i centrum och där kunskapstätheten inom det textila området är hög. Platsen ska vara till för konsumtion, produktion och innovation inom återbruk, ändring, lagning och slow fashion.


Ett textil återbrukscentrum

Med stöd från Vinnova på 850 000 kr så kan detta arbete starta igång! Projektägare är Dals Långeds Utvecklingsråd och tillsammans med en arbetsgrupp och en samverkansgrupp kommer det arbetas under två år för att starta upp ett textilt återbrukscentrum, eller som vi kallat det; en återbruksgalleria.

Med utgångspunkt i Birgits Garderob som behöver ett nytt hem bjöds det in till workshop för att spåna på hur platsen kan utformas. Workshopen hölls och sammanställdes av Klara Silvermark som gjorde praktik hos Mötesplats under november. 

Du kan läsa sammanställningen från första workshopen här!

Klädindustrin står för 10 % av utsläppen och ansvarar för 20 % av världens alla vattenföroreningar. Kläder är också ett stort intresse för många människor, en källa till kreativitet och glädje. När Birgits Garderob la ner sin verksamhet valde MPS därför att engagera sig för att detta skulle kunna bli startskottet för en återbruksgalleria i Dals Långed.


I starten av projektet Textilt Återbrukscentrum började vi med att skicka ut ett frågeformulär om Dals Långedsbornas konsumtionsvanor. 

Du kan läsa resultatet från frågeformulären här!

Om projektet:

Projektgrupp:
Emelie Rygfelt Wilander (projektledare), Vera Telemo (omställningsstrateg), Ulrika Aneer (aktivitetskoordinator), Margareta Bäverholm (samordnare)

Projekttid: 
2022-2024

Projektsbeskrivning: 
Ett Textilt återbrukscentrum kommer skapas i Dals Långed. Genom att samla olika textila kompetenser på en plats hoppas vi bygga upp en verksamhet baserad på hantverkskompetens och innovation där vi tillsammans delar erfarenheter och sänker tröskeln för konsumenter i Dalsland att handla cirkulär och hållbar textil. 

Du som är i startgroparna eller som har ett etablerat textilt företag inom re-design, re-use, lagning och ändring eller närproducerade hållbara textilier är välkomna att hyra in dig hos oss eller komma och vara med och påverka processen! 

Vad vi ska göra:
Vi kommer att jobba för att textila företagare små som stora etablerar sig på platsen och arbetar tillsammans för att lösa textila problem inom hållbarhet och cirkularitet. Inom kort kommer vi att ha en fungerande Pop-up butik där du som vill prova på att sälja dina produkter inom textilt återbruk kan hyra in dig hos oss under kortare perioder för att testa bärigheten.

Under de två åren kommer fem innovations sprintar att äga rum. I dessa sprintar kommer vi bjuda in civilsamhället ihop med offentlig sektor och näringsliv  att tillsammans lösa frågor i krig “waste”, nya textila hållbara material, re-design, re-use och hållbara affärsmodeller för verksamheten vi bygger. 

Samtidigt med detta har vi kontinuerliga möten med samverkansgruppen och diskuterar frågor kring en hållbar affärsmodell och löser samverkansfrågor kring textil hållbarhet i Dalsland. 

Koordinator: Dals Långeds Utvecklingsråd

Samverkansgrupp: Wera AB, Yalla Mellerud, Västra Götalandsregionen, Stiftelsen Stenebyskolan, Rikstvätt Bengtsfors, Göteborgs Universitet, GU Ventures AB, Bengtsfors Kommun

Målgrupp: företag, föreningar och boende i Dals Långed/Dalsland.

 

Samverkansgruppen:

Logo_MPS_orginal

Med stöd från:

Kontaktpersoner i projektet:

Emelie Rygfelt Wilander: emelie.rygfelt.wilander@gmail.com
Projektledare – tel. 073 – 58 17 811

Margareta Bäverhom: margarethabawerholm@gmail.com
Samordnare 

Ulrika Aneer: ulrika.aneer@gmail.com
Aktivitetskoordinator

Vera Telemo: vera@motesplatssteneby.se
Utvecklingsstrateg – tel. 076 – 633 44 69