I förstudien Bygga tillsammans introduceras ett nytt angreppssätt för att arbeta med den gestaltade livsmiljön i Dalsland. Konceptet går ut på att invånarna själva är med och skapar sina egna platser under handledning av konstnärer och designers med erfarenhet från samskapande gestaltningsprocesser. Projektet utförs på flera platser runt om i Dalsland. Förstudien finansieras av Fyrbodals kommunalförbund.

I förstudien Bygga tillsammans ville vi undersöka hur vi kan arbeta inkluderande med den gestaltade livsmiljön i Dalsland. Konceptet går ut på att invånarna själva är med och formar sina egna platser under handledning av designers med erfarenhet från samskapande gestaltningsprocesser. För att skapa en inbjudande miljö går det inte bara att lösa akuta behov för stunden, som tyvärr är en trend på många landsbygdsorter. Vi vet att när du som invånare är med och genererar lösningar på behoven är det också mer troligt att du tar hand om och förvaltar det du varit med och byggt. Handens görande kan vara ett kraftfullt verktyg för att skapa samhörighet. 

I Dals Rostock samarbetar vi med föreningen Kraften som föreslog cykelparken de skapat som en möjlig plats att vidareutveckla. Barn och vuxna fick skissa, bygga modell och framföra önskemål på hur platsen skulle kunna se ut. Formgivaren Ida-Luise Stelter arbetade utifrån det fram ett antal skisser som deltagarna fick rösta om. Nu planeras en heldag där Dals Rostockborna tillsammans kommer att bygga vindskydd och paviljonger med handledning av Ida. 

I Fengersfors planeras en slags “communitygarden” utanför lanthandeln, en plats som både kommer bli vackert utformad och där Fengersforsborna skulle kunna skörda en del av sitt dagliga gröna. Även här arbetar Ida-Luise Stelter i samråd med den engagerade gruppen för att ta fram utformningen av platsen, och den kommer att byggas med gemensamma krafter. 

Vi har även påbörjat ett samarbete med Folkparken Valhalls framtid i Bengtsfors där vi utforskar hur framtidens folkpark ska gestaltas för att attrahera framtidens folkparksbesökare. 

Bygga tillsammans görs med stöd från Fyrbodals kommunalförbund och ideell kraft på de olika orterna. 

Vad är gestaltad livsmiljö? 
Begreppet utgår från en helhetssyn på formandet av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö är ett sammanhållet område med människan som utgångspunkt. Utveckling och förvaltning av livsmiljön ska ske med hänsyn till människans möjligheter, behov och önskemål – i dag och i framtiden.
Källa: Boverket

Kontaktperson för projektet: