Projektet är nu avslutat!

Genom det här projektet vill vi ge unga vuxna i Dalsland en möjlighet att påverka sin egen livsmiljö för att på så vis skapa en plats de vill verka och leva på. Projektet är finansierat genom Västra Götalandsregionens satsning på unga vuxna inom Klimat2030, “Design för en hållbar livsstil”.

Projektets övergripande konceptidé är att skapa och arvodera en kärntrupp av unga vuxna från olika orter i Dalsland, som med handledning av designers och konstnärer med erfarenhet av samskapande processer, arbetar fram behovsanalys och konceptidéer. Målet är att visualisera flaskhalsar och behov samt peka ut insatser för att skapa en hållbar livsstil i mindre orter i Dalsland.

Finansiering: