Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelning mellan företag och verksamheter.  

Projektets mål är att identifiera och få till stånd symbiosmöjligheter mellan företag/verksamheter samt att bygga upp en långsiktig organisation för symbiossamverkan i Bengtsfors kommun. Mötesplats Steneby är processledare för arbetet och jobbar för att koppla ihop företag/verksamheter från olika sektorer, värna om samverkan mellan stora och små företag, civilsamhälle och akademi samt lyfta värdet av designprocesser och materialkunskap i arbetet med industriell symbios.

Projektet ägs av Fyrbodals kommunalförbund. Övriga parter är Bengtsfors kommun, Mötesplats Steneby, Chalmers industriteknik, Vänersborgs kommun och Lysekil kommun. Projektet finansieras av forskningsrådet FORMAS.

Kontaktperson: