Change Creators ämnar att stärka innovation, hållbarhet och motståndskraft hos självorganiserade kulturella och kreativa verksamheter på landsbygden. Genom att upptäcka, testa och introducera nya affärsmodeller kommer projektet att bidra till att öka platsernas förmåga att vara dynamiska, anpassningsbara och robusta. Målet är att främja en miljö där dessa platser kan fortsätta att utvecklas och bidra till den lokala ekonomin och kulturscenen.

Projektet vill vara en språngbräda för alternativa och kreativa verksamheter att utveckla nya sätt att finansiera sig på. Projektet startade 1 februari 2023 och ska pågå i 27 månader, under det första halvåret kommer alla projektpartners att arbeta med kartläggning över styrkor och svagheter hos våra respektive intressenter i projektet, i Mötesplats Stenebys fall är intressenterna Dals Långeds Utvecklingsråd och Not Quite i Fengersfors. 

Från Mötesplats Steneby kommer Anders Lindgren, Mie Felth och projektanställd researcher Annelie Kjellberg arbeta i projektet. 

Den 23-24 februari 2023 hade vi en första kick off i Dals Långed och Fengersfors med våra partners från Polen, Italien och Lettland. Under besöket lärde vi känna varandra och varandras verksamheter, och började framförallt att förstå varandras olika perspektiv och förutsättningar. Vi besökte flera kreativa verksamheter i Dals Långed och Fengersfors och gav en inblick i hur det kan vara att arbeta som kulturskapare och -främjare på landsbygden i Sverige.  

Change Creators är finansierat genom:

Kreativa Europa, ett EU-program som syftar till att stödja den europeiska kultur- och kreativitetssektorn genom att finansiera projekt och initiativ inom områden som film, TV, konst, litteratur, musik, scenkonst, kulturarv och kreativa industrier. Programmet finansierar också samarbeten och utbyten mellan kulturaktörer i Europa och andra delar av världen, samt främjar kulturell mångfald, kreativitet och innovation. 

Läs mer om Kreativa Europa här: https://culture.ec.europa.eu/sv/creative-europe/about-the-creative-europe-programme

Samarbetspartners:

Projektet handlar om att identifiera och tillämpa hållbara affärsmodeller i kreativa företag och föreningar på landsbygden. Därför passar Change Creators väl in i alla Mötesplats Stenebys fokusområden. Läs mer om vår verksamhet här.

Projektägare:

FAIE – Foundation of Alternative Educational Initiatives

Vi som arbetar i projektet:

Anders Lindgren
070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se

Annelie Kjellberg
researcher i projektet 
annelie@motesplatssteneby.se