Hållbar omställning – vad betyder det egentligen?

När vi på Mötesplats Steneby pratar om hållbar omställning syftar vi på den process som krävs för att ställa om samhället till ett där vi lever inom planetens gränser och samtidigt skapar en rimlig levnadsstandard för alla. På Mötesplats Steneby använder vi oss av kulturskapares kreativa förmåga och materialkunskap för att hitta, utforma och testa de nya lösningar som omställningen kräver. 

Hållbar omställning i praktiken
Det finns massor av sätt att arbeta med hållbarhets- och omställningsfrågor. På Mötesplats Steneby fokuserar vi på att skapa alternativ till det rådande systemet, som i sin struktur givit upphov till en värld där naturresurser överutnyttjas och snedfördelas. I praktiken handlar vårt arbete om att stötta idéer/initiativ med ekologisk och social hållbarhet som kärna. Det kan handla om återbruk, delningsekonomi, social inkludering, hållbart skogsbruk, hållbart resande och mycket, mycket mer. 

 

Hållbar omställning i teorin
I arbetet med att skapa en hållbar omställning använder vi oss av ett antal principer, teorier och metoder. Vi bygger vårt arbete på de sju resiliensprinciperna med inspiration från principer för hållbar omställning samt tankemodellen Doughnut economics (se bild 1). Målen för arbetet finner vi bland annat inom den holistiska tolkningen av FNs globala hållbarhetsmål där ekosystemen ligger till grund för de sociala och ekonomiska målen (se bild 2).  

Har du en affärs- eller projektidé på temat hållbar social och/eller ekologisk omställning? Eller vill du veta mer om vad Mötesplats Stenebys arbete för hållbar omställning? 

Kontakta Vera Telemo på vera@motesplatssteneby.se 

 

Bild 1: Tankemodellen Doughnut economics. De yttre gränserna på munken symboliserar det ekologiska taket för planeten - de inre symboliserar den gränsen för en rimlig levnadsstandard. Tanken är att vi ska skapa ett system där vi befinner oss inne i munken.
Bild 2. De globala hållbarhetsmålen organiserade i en bröllopstårta där de ekologiska målen utgör grunden för de sociala och där de ekonomiska målen genereras av ett fungerande samhälle.

Läs mer här: