I initiativet Träkedjan arbetar Mötesplats Steneby med att förstå hela värdekedjan för materialet trä – från skog till stol. Syftet är att undersöka hur vi kan skapa ett hållbart nyttjande av vår skogliga resurs där höga ekologiska och sociala värden samspelar med en ansvarsfull ekonomi. 

Initiativet grundar sig i förståelsen att vårt välstånd till stor del är grundat i hälsan hos våra ekologiska system. Mötesplats Steneby driver i dagsläget flera utvecklingsprojekt där materialet trä står är ett stort fokus (exempelvis Open Wood och RiK Symbios). För att dessa utvecklingsprojekt på riktigt ska kunna bidra till en hållbar omställning är det av yttersta vikt att den bakomliggande naturresursen brukas på ett ekologiskt hållbart sätt. För att förstå hur detta kan göras bättre samlar vi aktiviteter med fokus på skogen under rubriken Träkedjan – från skog till stol

Arbetet har pågått sedan hösten 2021.

Är du nyfiken på att veta mer om processen eller involvera dig på något sätt? Kontakta Vera Telemo på vera@motesplatssteneby.se

Kontaktperson: