Mötesplats Steneby jobbar med kulturdriven hållbar samhällsutveckling. För oss handlar det om att vi tror att samhället funkar som bäst när människor har det kul och har möjlighet att skapa mening för sig själva och andra. Vårt jobb går ut på att kombinera de tre perspektiven: 

 

Våra arbetsområden

Varje perspektiv har ett egenvärde  för sig, med specifika förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Vi jobbar med att koppla ihop de tre perspektiven och är speciellt nyfikna på vad som händer i skärningsytorna som uppstår i mötet mellan dem. Allra bäst är det när alla perspektiven samverkar på en och samma gång. Då tror vi att mervärden skapas som gör att människor har det kul och meningsfullt tillsammans.

Vårt uppdrag

Mötesplats Steneby är en verksamhet inom GU Ventures, med ett uppdrag som finansieras av Västra Götalandsregionen.

I vårt uppdrag så arbetar vi med att koppla ihop näringsliv/civilsamhälle, offentlig sektor och Stenebymiljön*.

*Steneby är en plats i orten Dals Långed där de två utbildningsanordnarna; HDK-Valand Campus Steneby och Stenebyskolan finns, men också andra verksamheter som biblioteket, konsthallen, och restaurangen (tillika matsal). En kreativ kunskapsplats i mitten av Dals Långed, i Bengtsfors kommun.

Vår roll

Vi ser att vår roll handlar om att stärka upp, lobba, knyta ihop och på olika vis facilitera samarbeten, utveckling – för att stärka konst och kultur i Dalsland! Det är alltså inte vi som står för eventet och händelsen, utan vi håller oss mest ”under vattenytan”. Vi arbetar med att se mönster och trender, påverka strukturer och skapa modeller och värderingar – ja, allt det där av isberget som en inte ser.

Du besöker en utställning, upplever en musikföreställning, ser flinka konsthantverkare som arbetar, en cool allmän bastu, en person på en gul cykel swisha förbi.. Allt detta är händelser, men börjar en gräva lite på ytan så ser en ett underliggande arbete, och där har vi kanske varit med och haft en understödjande roll.

Om du jobbar med hållbar omställning och vill samarbeta med oss behöver samarbetet ha både det konstnärliga och det kulturdrivna perspektiven med i det som skall göras. Vi bistår gärna med idéer för hur de perspektiven skall kunna finnas med!

Läs mer här.

 

Om du som kulturskapare vill samarbeta med oss kommer vi inte ställa krav på att det du gör primärt har hållbar omställning och kulturdriven samhällsutveckling som syfte och mål. Det vore att begränsa den konstnärliga friheten och det tror vi inte på. Vi kommer då själva försöka se kopplingar och se till att ta tillvara potentiella effekter på hållbar omställning och kulturdriven samhällsutveckling som uppstår. Dock kommer vi att vara noga med att den konstnärliga produktionen i sig är socialt och ekologiskt hållbar.

Läs mer här.

Om du jobbar med kulturdriven samhällsutveckling och vill samarbeta med oss behöver samarbetet både ha konstnärliga och hållbar omställning perspektivet med i det som ska göras. Vi bistår gärna med idéer för hur de perspektiven skall kunna finnas med!

Läs mer här.