Vad är det vi menar med kulturdriven samhälls- och landsbygdsutveckling? 

Vi vill ta tillvara den kulturella drivkraft som ständigt uppstår i kulturklustret Dalsland och ge den fart att förändra platsen vi lever på till något ännu bättre. Genom att sätta garnnystan i rullning kan trådarna bilda en väv av kultur och kunskap över hela landskapet. 

På Mötesplats Steneby arbetar vi aktivt på flera vis för att det ska vara möjligt att leva och arbeta med kultur på landsbygden. Vi arbetar också för att engagera alla invånare för att tillsammans skapa den plats de vill leva på. Konkret kan det till exempel ske genom samarbeten ihop med olika kulturella näringar, föreningar i civilsamhället och att sammankoppla aktörer med varandra. Vi arbetar även med lobbyverksamhet på högre nivå, nätverksträffar, coachning och rådgivning. 
Vi samverkar med andra för att ge så stor perspektivbredd i kulturutbudet som möjligt. En viktig del i detta är att bidra till utvecklingen av Dalslands redan starka position som en tongivande plats och röst inom konst, design och hantverk. En skulle kunna säga att Mötesplats Steneby tar ansvar för den större bilden, och ser var olika intressen sammanfaller. På så vis kan vi skapa ett mer hållbart arbetsliv för kulturskapare, samtidigt som vi ser till att Dalsland blir en lite roligare plats att leva på.  

Vill du veta mer  kontakta Mie Felth på mie@motesplatssteneby.se 

Läs mer här: