Mötesplats Steneby jobbar med kulturdriven hållbar samhällsutveckling. För oss handlar det om att vi tror att samhället funkar som bäst när människor har det kul och har möjlighet att skapa mening för sig själva och andra. Vårt jobb går ut på att kombinera de tre perspektiven: 

Varje perspektiv har ett egenvärde  för sig, med specifika förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Vi jobbar med att koppla ihop de tre perspektiven och är speciellt nyfikna på vad som händer i skärningsytorna som uppstår i mötet mellan dem. Allra bäst är det när alla perspektiven samverkar på en och samma gång. Då tror vi att mervärden skapas som gör att människor har det kul och meningsfullt tillsammans.

Mötesplats Steneby försöker alltså ha de tre perspektiv levande i allt vi gör. Kulturskaparnas aktiviteter är oftast det konkreta medan hållbar omställning och kulturdriven samhällsutveckling är effekter av kulturella skapandeprocessen.

Vi både initierar projekt och är gärna med i projekt som andra vill driva. Om du har en idé eller ett färdigt projekt och vänder dig till oss kommer vi att undersöka hur våra tre perspektiv är representerade.

 

Om du jobbar med hållbar omställning och vill samarbeta med oss behöver samarbetet ha både det konstnärliga och det kulturdrivna perspektiven med i det som skall göras. Vi bistår gärna med idéer för hur de perspektiven skall kunna finnas med!

Läs mer här.

 

Om du som kulturskapare vill samarbeta med oss kommer vi inte ställa krav på att det du gör primärt har hållbar omställning och kulturdriven samhällsutveckling som syfte och mål. Det vore att begränsa den konstnärliga friheten och det tror vi inte på. Vi kommer då själva försöka se kopplingar och se till att ta tillvara potentiella effekter på hållbar omställning och kulturdriven samhällsutveckling som uppstår. Dock kommer vi att vara noga med att den konstnärliga produktionen i sig är socialt och ekologiskt hållbar.

Läs mer här.

Om du jobbar med kulturdriven samhällsutveckling och vill samarbeta med oss behöver samarbetet både ha konstnärliga och hållbar omställning perspektivet med i det som ska göras. Vi bistår gärna med idéer för hur de perspektiven skall kunna finnas med!

Läs mer här.

Beslut

Läs mer här: