Mötesplats Steneby är ett samverkansnav, en idéutvecklare och generator för de kulturella näringarna i Dalsland.

Det övergripande målet är att stimulera människor som verkar i Dalsland och Västra Götalands-regionen och attrahera andra att komma hit och bidra till att kulturen lyfter: hållbar utveckling och tillväxt.

Konkret vill vi medverka till att det ska vara möjligt att bo och arbeta med kultur på landsbygden. Vi kallar det kulturdriven landsbygdsutveckling. Vi gör det med utgångspunkt i Stenebymiljöns fantastiska förutsättningar för konst, design och hantverk.