Projektet är nu avslutat!

Vi hoppas att ni inte missat att vi startat igång ett projekt som heter Ekonomin, Samhället och Konsten? Vi har rekryterat konstnärer och ekonomer som nu har blivit fem par; bestående av konstnär och ekonom. 

Under projektets gång ska de samarbeta kring temat, arbetet kommer mynna ut i en utställning på Not Quite sommaren 2022. Vi följer dem under projektets gång, och kommer även bjuda in till evenemang och föreläsningar under våren (2022). 

illustration av Tobias Testi

26 januari 
16:30-19:00 Föreläsningar – Att ta det man har – konsten att hushålla med resurser

9 mars 
Lars Strannegård 
Om Konst + Ekonomi

6 april 
Rob Shorter, Doughnut economics (English)
Hannes Anagrius, Lokala valutor (Svenska)

1 maj öppnas utställningen Konst+Ekonomi på Not Quite, Fengersfors; och pågår till 26 juni

11 maj
Margareta Gynning Makt, prakt och hierarkier – om konstens betydelse för ekonomihistorien

Ekonomin, Samhället och Konsten

Hur vi organiserar vårt ekonomiska system styr till stor del vad som produceras och värdesätts i vårt samhälle. Trots detta är kunskapen och förståelsen för hur det ekonomiska systemet fungerar låg. 

Mötesplats Steneby har därför rekryterat konstnärer och ekonomer som nu har blivit fem par; bestående av konstnär och ekonom. För att undersöka och skapa en ökad förståelse för vårt ekonomiska system och hur det påverkar samhällsutvecklingen. 

Under projektets gång ska de samarbeta kring temat, arbetet kommer mynna ut i en utställning på Not Quite sommaren 2022. Vi följer dem under projektets gång, och kommer även bjuda in till evenemang och föreläsningar under våren (2022). 

Tolkningen av temat är fritt och kan beröra allt från världsmarknadspriser, ekonomisk jämlikhet och kapitalism till den svenska bostadsmarknaden, aktieutdelning, priset på miljöförstöring och konstens ekonomiska förutsättningar.

Projektet är ett samarbete mellan Mötesplats Steneby och Not Quite

Helgen 12-13 februari träffades vi äntligen på plats i Fengersfors, konstnärerna och ekonomerna i projektet Ekonomin, Samhället och Konsten. 

Gänget har berättat om processen i sina duos hittills, ätit semla och kollat in Oceanhallen på @notquitefengersfors där vår utställning öppnar 1 maj. 

Vi ser fram emot april då vi ses igen och hänger utställning! 

Läs mer om deltagarna här nedanför ↓

Paren involverade i processen:

Föreläsningarna: