Bilder från Öppet Hus 14/6 2023

Projektet kring en testbädd i Dals Långed är ett samarbete mellan Mötesplats Steneby och HDK-Valand, Göteborgs universitet. Projektet är inriktad mot utforskande och designdrivna praktiska processer och är en Forskning och utvecklingsresurs för den svenska möbel- och inredningsbranschen. Målgruppen för projektet är hela värdekedjan inom möbel- och inredningsbranschen med särskilt fokus på designer, inredningsarkitekter, arkitekter och formgivare, producenter, brukare.

Projektet skapar en mötesplats för utforskande och designdrivna projekt som bidrar till branschens omställning till en hållbar, grön och cirkulär produktion och konsumtion. Det blir en miljö som är byggd kring en experimentverkstad för praktiskt utforskande processer i framför allt trä, som kompletteras av mötesrum och administrativa lokaler. 

Bakom detta är Mötesplats Steneby i samarbete med HDK-Valand Göteborgs universitet. HDK-Valand Campus Steneby, Göteborgs universitet har lång erfarenhet av att bedriva kunskapsutveckling inom designområdet med specialisering inom materialbaserade processer och Mötesplats Steneby arbetar för att utveckla infrastruktur för forskning- och utveckling i anslutning till Campus Steneby i Dals Långed.

Bilder från RiK Symbios träff på Open Wood 25/5 2023

Till Open Wood webbsida:

Projektgruppen för Open Wood; Kacper Adam, Mikael Sandqvist & Marc Hoogendijk

Projektägare: Mötesplats Steneby i samverkan med HDK-Valand, Göteborgs universitet

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen 

Kontaktpersoner:

Anders Lindgren
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby

070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se