Projektet kring en testbädd i Dals Långed är ett samarbete mellan Mötesplats Steneby och HDK-Valand, Göteborgs universitet. Projektet är inriktad mot utforskande och designdrivna praktiska processer och är en Forskning och utvecklingsresurs för den svenska möbel- och inredningsbranschen. Målgruppen för projektet är hela värdekedjan inom möbel- och inredningsbranschen med särskilt fokus på designer, inredningsarkitekter, arkitekter och formgivare, producenter, brukare.

Projektet skapar en mötesplats för utforskande och designdrivna projekt som bidrar till branschens omställning till en hållbar, grön och cirkulär produktion och 

konsumtion. Det blir en miljö som är byggd kring en experimentverkstad för praktiskt utforskande processer i framför allt trä, som kompletteras av mötesrum och administrativa lokaler. 

Bakom detta är Mötesplats Steneby i samarbete med HDK-Valand Göteborgs universitet. HDK-Valand Campus Steneby, Göteborgs universitet har lång erfarenhet av att bedriva kunskapsutveckling inom designområdet med specialisering inom materialbaserade processer och Mötesplats Steneby arbetar för att utveckla infrastruktur för forskning- och utveckling i anslutning till Campus Steneby i Dals Långed.

Projektet består av två delar:

Samverkansprojekt: Ett samarbete för etablering av ett kunskapscentrum för forskning och innovation i Dals Långed. 

(referera till pressrelease 17 feb 2022)

Projektägare: Mötesplats Steneby i samarbete med HDK-Valand, Göteborgs universitet

Samarbetspartners: Göteborg UniversitetTMF Trä- och möbelföretagenRISE, Interior cluster SwedenBorås Science park, och Industrial development Centre Skövde.

Finansiär: Västra Götalandsregionen 

Skapa en testbädd i Dals Långed för möbel- och inredningsbranschen med fokus på trä

(referera till pressrelease 9 mars 2022)

Projektägare: Mötesplats Steneby i samverkan med HDK-Valand, Göteborgs universitet

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen 

Jeanette Lindh Svanqvist, Anders Lindgren & Torsten Hild

Kontaktpersoner:

Del 2 (Testbädden)

Anders Lindgren
070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se

Del 1 (Kunskapen)

Torsten Hild
070-40 69 319
torsten@motesplatssteneby.se