Bilpool i Dals Långed – nu drar vi igång!

Mötesplats Steneby har tillsammans med Stenebyskolan beviljats medel för att undersöka möjligheterna till etablering av en bilpool i Dals Långed.

Under projektet kommer vi undersöka möjliga affärsmodeller för bilpoolen, intresset bland potentiella användare samt vilka designaspekter som är viktiga för att skapa en attraktiv pool.

Fem personer har anlitats för att arbeta inom projektet:
Anna Zajc
, Michael Koucky och Fredrik Holm är alla experter på mobilitetslösningar och har stor erfarenhet av bilpooler. Fokus för deras arbete är tjänstedesign och lämpliga affärsmodeller för bilpoolen.

Robert Curran och Biba Jelusic är grafiska formgivare och konstnärer deras arbete är att visuellt gestalta processen samt bidra till tjänstedesignen med sin kunskap inom medskapande processer och designtänkande.

Till arbetsgruppen knyts också en samverkansgrupp där representanter från Stenebyskolan, Bengtsfors kommun, bilpoolsföretaget MoveAbout, en nystartad lokal biluthyrare samt Eijes bil i Åmål sitter.

Vera Telemo på Mötesplats Steneby är projektledare.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Projektet startar nu och beräknas vara klart i april. Målet är att vi då fått svar på om det finns möjligheter att starta en bilpool i Dals Långed!

Är du intresserad av att ta del av projektet eller engagera dig på något vis? Kontakta oss på bilpool@motesplatssteneby.se eller skriv direkt till Vera på vera@motesplatssteneby.se