De fem ekonomerna är nu utvalda!

Vi är mycket glada att nu presentera de ekonomer som fått en plats i projektet Ekonomin, Samhället och Konsten!

Projektet kommer att ske genom en process där ekonomer och konstnärer samarbetar för att belysa temat ur ett antal olika aspekter. Samarbetet kommer mynna ut i en utställning på Not Quite i Fengersfors sommaren 2022. Under processens gång, våren 2022, kommer allmänheten bjudas in till seminarier och föreläsningar på temat. 

De fem utvalda ekonomerna är; Victoria Percovich, Martin Boije, Rand Nezamaldin, Åsa Callmer och Jan Sedenka.