Ett ovillkorligt sätt att uppleva konst

Kinetic Spaces – Laura Blake tillsammans med Ellie Griffiths berättar om sitt Idépengsprojekt

Vi mötes vid Malebacken där Röda Skolan, det är tidigare tillhåll för masterprogrammet på HDK vid Steneby, men som nu gav ett tillhåll för Laura Blakes Idépengsprojekt. Kinetic Spaces är projektets namn och kan förklaras som ett experiment i att uppleva konst. Laura vill skapa ett rum där helheten av din konstupplevelse kan styras av dig själv. Många av oss vet hur en ska bete sig i ett galleri; vad vi får röra, oftast inte röra och hur vi rör oss runt i rummet. Dessa platser kan bli exkluderande när en inte känner sig bekväm med förutsättningarna. Målgruppen Laura främst vänder sig till i projektet Kinetic Spaces är personer med olika mentala funktionshinder.

Svävande siden som ett lätt segel i taket, en kudde som andas monotont, fläktar, stora och små former fyllda med havrekorn; vissa varma andra kalla.

En plats att utforska, vila, leka och betrakta.

Grundläggande utgick Laura från vad hon själv fann intressant, lugnande och rogivande. För att senare testa detta mot olika grupper som kom på besök. Allt för att få en bild av vad som funkar och inte funkar.

Tillsammans med sin vän och kollega Ellie Griffiths hade de länge pratat om att skapa ett utrymme för att uppleva konst på ett öppensinnat och närvarande plan, Laura upptäckte möjligheten med Idépeng när hon började studera på Steneby och tillsammans började de båda planera inför projektet och ansökan. Laura fick medel från Idépeng januari 2017.

Ellie uttrycker att förhoppningen är att en ska få en trivsam upplevelse, och genom experimentet kan Laura och Ellie kanske komma fram till vad som funkar – vi är alla olika och vi gillar olika saker. Men att åtminstone se om det finns en gemensam nämnare och vad som kan förbättras.
När jag träffade Laura och Ellie var det precis innan det första mötet med sin publik. I videon här nedan fångas stunden när mötet sker och tankar efter. Det handlar främst om att få en närvaro till sin kropp. Vi betraktar konst annars enbart med våra ögon och processat i hjärnan, här är det meningen att känna konsten med alla sinnen. Att uppleva konst ovillkorligt och avslappnat.