Hej Petter!

Nu har vi anställt en projektkoordinator, Petter Johansson, på 25% för projektet Retail Tourism 2.0 (du kan läsa mer om projektet här). Petter börjar nu i dagarna och projektet håller på till slutet september 2022. Vi passade på att ställa några frågor för att lära känna honom och se vad han ser fram emot i den nya yrkesrollen!

Du är den kommande projektkoordinatorn i projektet Retail Tourism 2.0, berätta; vem är du?
Mitt namn är Petter Johansson, jag är utbildad bebyggelseantikvarie med en masterexamen i kulturvård från Göteborgs universitet. Jag är intresserad av relationen mellan människa och miljö och hur man på bästa sätt tar tillvara de förutsättningar som den byggda miljön erbjuder i strävan mot ett inkluderande och hållbart samhällsbygge. Det känns väldigt inspirerande att med min bakgrund som antikvarie få arbeta med kulturdriven landsbygdsutveckling här på Mötesplats Steneby.

Hur ser din professionella bakgrund ut?
Parallellt med arbetet som projektkoordinator driver jag eget företag där jag i rollen som konsult representerar kulturvärden och kulturarvsprocesser i projekt inom kulturmiljö och stadsutveckling. Jag har tidigare arbetat som bebyggelseantikvarie på Skellefteå museum samt på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

När börjar du komma igång i arbetet, och vad tänker du starta igång med?
Jag ser fram emot ett första planeringsmöte med mina kollegor på Mötesplats Steneby där vi kan hitta strategier för hur vi tillsammans kan driva projektet framåt. Sedan är jag naturligtvis peppad på att uppleva och lära känna Dals Långed!

Du kan säga hej till Petter genom att mejla honom på petter@motesplatssteneby.se !