How do you do: SKOGSFESTEN

Föreläsning
8 okt
18:00
Samlingssalen

Djuren i Skogen och Studiefrämjandet kommer till Steneby för att delta i Mötesplats Stenebys föreläsningsserie ”How do you do – behind the scenes of a creative mind” där intressanta människor delar med sig av deras arbete, tankar, kunskap, framgångar och misslyckande. Värdefulla möjligheter att se vad som händer behind the scenes of a creative mind.

Djuren i Skogen kommer prata om festivalens bakgrund, deras miljöarbete och hur de organiserar sig. De arbetar med folkbildning kring festivalen och försöker skapa en plattform för konst och kulturarbete med miljö och återbruk i fokus. Många från festivalen är även med i föreningen Returkultur som jobbar specifikt med återbruk och nätverkande inom kultursektorn där de nu håller på att etablera en delningspool för kulturaktörer som består av bland annat svinn i form av material och utrustning som olika aktörer vill bli av med men som kan vara av användning i andra sammanhang.

Lennart Larsson från Studiefrämjandet kommer berätta lite om folkbildning, vad en studiecirkel är, vilka möjligheter som finns och vilken hjälp ni kan få. Är ni tre personer som har ett gemensamt intresse kan ni starta en cirkel. Det kan röra sig om t.ex. miljö, musik, hantverk, spelkultur, odling, djur, natur eller föreningsliv.  I samarbete med andra blir allt mycket roligare!
Kuriosa – Lennart har också arrangerat festivaler!