Listening eyes: Jonna Bornemark och Andreas Nobel

  • Seminarium
  • 14 feb
  • 09:00-15:00
  • Samlingssalen, Steneby

The seminar is in English

Boka in er på detta spännande seminarium med filosofen Jonna Bornemark och inredningsarkitekten och möbeldesignern Andreas Nobel reflekterar och samtalar vi om det som inte går att mäta eller inte går att säga i text.

“Wonderment is the first passion!” at least this is what Cusanus meant, one of the medieval philosophers in Jonna Bornemark’s new book. How far from  the handling of numbers and statistics with a belief that every problem can be solved by splitting, measuring and quantifying. If you recognize this call gather with us to find a way to make room for  body and material, creativity and art, judgment and reflection together with Andreas Nobel and Jonna Bornemark. This is not anti-academic neither a warning for text. We need it all! The question is just how, and in what quantities.
We can all gain Listening Eyes.

Jonna Bornemark

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet och hennes bok Det omätbaras renässans diskuteras flitigt.

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Sensommaren 2018 kom hennes nya uppmärksammade bok Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och 2017 var hon värd för Sommar i P1.

Andreas Nobel

Allt tyder på att konstnärliga yrken som hantverk, design och konsthantverk rör sig över, och mellan, en mängd olika medvetandenivåer på ett mycket komplext sätt. Hantverksinformerat konstnärligt arbete innebär vidare en hög grad av kroppsligt engagemang. Faktorer som dessa motiverar oss att anta en problematiserande hållning till införandet av ensidigt intellektuella och medvetandegörande förklaringsmodeller inom yrkesfältet.

Andreas Nobel är inredningsarkitekt och möbeldesigner. Han arbetar som lektor i ämnet Historia, teori och kontext på Beckmans designhögskola i Stockholm. Disputerade 2014 med avhandlingen: Dimmer på upplysningen- text, form och formgivning.

Seminariet är fullt!
Välkomna att följa livesändningen på Facebook.