Offertförfrågan: Gestaltad vision och fastighetsanalys för omvandling av Långedsverken i Dals Långed  

Långedsverken, Duni Rexcells gamla pappersbruk i Dals Långed, är beläget precis intill Dalslands kanal och har stor potential att utvecklas till en kreativ mötesplats i Dalsland. Under 2023 har Open Wood, en experimentverkstad för möbel- och inredningsbranschens hållbara omställning, tagit plats i de gamla fabrikslokalerna, men platsen har rum för mycket mycket mer.

Utvecklingen på Långedsverken är en del i Mötesplats Stenebys arbete med att transformera Dalsland genom att integrera kultur, innovation och hållbarhet för att skapa en levande och attraktiv plats att leva och verka på.

Om uppdraget 
Syftet med processen är att ta fram en vision för utveckling och gestaltning av Duni Rexcells gamla fabrik i Dals Långed, Långedsverken, samt arbeta fram scenarier för en framtida affärs-, finansierings- och organisationsmodell. Uppdraget sker under ledning av, och i nära samarbete med, Mötesplats Steneby.

Uppdraget innefattar
– Framtagande av en gestaltad vision för Långedsverken i samverkan med berörda intressenter
– En generalplan för fastighetsutveckling där renoverings- ombyggnads- och utvecklingsbehov beskrivs
– En driftskalkyl för byggnaderna baserat på underlag från nuvarande ägare samt föreslagna ändringar

Vi söker dig som: 
⋅ Är verksam inom arkitektur, fastighetsutveckling eller liknande
⋅ Har väl dokumenterade erfarenheter av fastighetsutveckling
⋅ Har erfarenhet av att leda förstudier och konceptutveckling för liknande projekt
⋅ Tidigare arbetat med transformativa projekt, särskilt inom omvandling av industrifastigheter
⋅ Har stark förståelse för hållbar utveckling och hur man integrerar hållbarhetsprinciper i fastighets- och samhällsutvecklingsprojekt
⋅ Har färdigheter i att skapa visuellt tilltalande och genomförbara visioner och koncept

Meriterande med:
⋅ God kännedom om platsspecifika förutsättningar och det lokala kultursystemet
⋅ Starka kommunikations- och presentationsförmågor, inklusive förmågan att presentera komplexa idéer på ett tydligt och engagerande sätt
⋅ Erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt med olika intressenter, inklusive lokalsamhället, myndigheter och privata aktörer

Tidsramar
Offerten ska vara oss tillhanda senast den 19 juni 2024.
Uppdraget ska vara slutfört senast den 15 oktober 2024.

Budget
Uppdraget innefattar kostnader på maximalt 110 000 SEK ex. moms.

Ansökan ska innehålla: 
⋅ CV för samtliga involverade i projektet
⋅ Portfolio och/eller referensprojekt med liknande inriktning
⋅ Enkel beräkning av estimerad tidsåtgång samt timpris

Kontaktinformation:
Skicka ansökan till: Anders Lindgren på anders@motesplatssteneby.se

Långedsverken - offertförfrågan Illustration Amina Winkler

Läs mer om Långedsverken 2.0 här!