Samägande – föreläsning och diskussion 27/3

Välkommen på träff där vi pratar om möjligheten att skapa en organisation med syftet utveckla Dals Långed genom att köpa fastigheter i samhället. 

Det finns en hel del fastigheter som idag står tomma som skulle kunna bli fina tillgångar om de förvaltades med mer omsorg och kunde inrymma verksamheter som gör Dals Långed ännu bättre att leva och bo i. Frågan är hur detta ska gå till och tanken med träffen är att involvera fler för att få en uppfattning om ifall det finns intresse att äga och förvalta fastigheter gemensamt i Dals Långed.

Dagens upplägg
Vi kommer lyssna på Nils Phillips från föreningen Röstånga Tillsammans. (utrymme även för frågor)
Och efter det ha diskussion om något liknande kan göras i Dals Långed (eller förstås andra små orter i Dalsland)

  • Vi träffas på Mustadfors folkets hus, Enetsvägen 11, 666 95 Dals Långed
  • Vi startar klockan 18.00-20.00
  • Vi bjuder på fika.
  • Föranmälan krävs!
  • Öppet för alla!

Anmäl dig senast 24 mars!

 ( https://events.magnetevents.com/Event/samagande—forelasning-och-diskussion-273-52765/ )

Frågor?
Kontakta Anders Lindgren
anders@motesplatssteneby.se

Mer om föreläsningen:
Röstånga by har de senaste tio åren jobbat framgångsrikt med lokal utveckling på den skånska landsbygden. Genom samverkan, det gemensamt ägda bygdebolaget och med både fastigheter och kulturen som hävstång och utvecklingskraft, har man bidragit till att skolan kan behållas och avfolkningen vänts till inflyttning. Nils Phillips, från föreningen Röstånga Tillsammans, berättar om hur de mobiliserat, organiserat och finansierat verksamheten – som började med att de tillsammans byggde Sveriges minsta konsthall!

Länk: Så byggde vi Röstånga Konsthall (4 minuter): https://www.youtube.com/watch?v=jYZEHSuv7x4

Vi som bjuder in till träffen är Dals Långeds utvecklingsråd och Mötesplats Steneby