Stipendiegruppen 22/1

Mötesplats Steneby
22 jan
16:30
Kårhuset

Låt oss hugga tag i stipendieansökningarna tillsammans!
Efter önskemål är den nu utvecklad till en stödgrupp där vi praktiskt arbetar på ansökningarna. Mindre snack mer verkstad.

Stipendiegruppen är öppen för alla, och Funny Livdotter kommer finnas på plats för frågor, stöd och uppmuntran.
Ta med dig det du behöver för att arbete (dator, papper/penna till exempel).

NY PLATS! Kårhuset / gamla stationshuset