Uppdrag: vi söker UX designer

Mötesplats Steneby är ett samverkansnav, en idéutvecklare och generator för de kreativa och kulturella näringarna i Dalsland. Vårt uppdrag är att medverka till att konstnärer och kulturföretagare ska kunna arbeta med det de är bäst på. Kulturen lyfter och gör det möjligt att bo och arbeta med konst och kultur i Dalsland. Det skapar mångfald, hållbar tillväxt och utveckling i landskapet. Vi kallar det kulturdriven landsbygdsutveckling.

För att nå ut till de vi riktar oss till använder vi olika kommunikationskanaler varav en är vår hemsida.
Hemsidan är ett ganska nytt verktyg för oss och vi vet inte riktigt om den, utifrån besökarens perspektiv, fyller funktionen vi vill att den ska göra. Vårt mål är att den som besöker sidan ska förstå vårt erbjudande och nyttan med det vi erbjuder.

Vi letar efter en UX-designer som kan hjälpa oss att utveckla vår hemsida så att vi blir skarpare i både innehåll och kommunikation. Vi behöver bättre förståelse för besökarens upplevelse av hemsidan och om det vi vill kommunicera når fram på ett funktionellt sätt.

Uppdraget består i att genom att fråga de målgrupper vi vänder oss till:

–  få en bättre kunskap om hur de upplever hemsidan
–  få en bättre kunskap om vad de letar efter när de besöker hemsidan.
–  med hjälp av det underlaget peka ut svagheter och föreslå förbättringar
–  gestalta förbättringsåtgärder med prototyp

Vi delar upp arbetet i separata två delar:

Första delen: Ta redan på var kommunikation, design och innehåll brister på hemsidan, framför allt i de tre områden som vi kallar: ”tjänster, samarbeten och kulturutövarna”. Det är värdefull information som kan peka på potentiella förbättringsområden och göra vår kommunikation tydligare och mer användbar
Andra delen: Ta fram en prototyp som vi kan använda för att utveckla hemsidan.

Tidsplan
Första delen klar senast 30 November 2021
eventuell andra del klart under våren 2022.

Låter det intressant?
Skicka in ditt intresse och offert till info@motesplatssteneby.se

Förtydliga gärna med uppdrag del 1 och 2.

Inkludera i mejlet:

  • Din offert (innehållande kostnad, budget och tidsplan)
  • Referensjobb/portofolio/hemsida
  • Cv

Skicka in senast 16 augusti 2021, till vår mejl info@motesplatssteneby.se
Vi kommer vara på semester, men har du någon undran av större karaktär kan ni kontakta verksamhetsansvarig Anders Lindgren på anders@motesplatssteneby.se eller 070-437 82 37