Vi söker: person för grafiskt uppdrag

Vi letar efter en illustratör eller grafisk designer som ska sätta färg och form på projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios”. Projektet syftar till att skapa ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelning mellan företag och verksamheter.

Uppdraget: Uppdraget innefattar att skapa en dynamisk och enkel grafisk profil för projektet. Såsom framtagande av logotyp, typsnitt, grafisk profilbok, och primärfärger.
Det grafiska materialet ska användas av flera organisationer och därför vi lägger stort värde i att det ska vara enkelt att använda för flera aktörer (inklusive personer som saknar erfarenhet av arbeta med logotyper/grafisk profil). Allt arbete sker i samråd med projektgruppen i Bengtsfors kommun.

Utöver uppdraget med att ta fram en grafisk profil kommer löpande uppdrag för att skapa schematiska processbilder som beskriver de symbioser vi arbetar med i projektet att avropas. För exempel på hur sådana kan se ut se här: industriell symbios – Google Sök

Kvalifikationer:
Eftergymnasial eller högre utbildning inom design, konst, illustration eller annan likvärdig utbildning inom kreativt skapande
Erfarenhet av grafiskt arbete
Arbetar digitalt och har kunskap i att översätta “vanliga dödligas intuition” till visuellt bildspråk

Meriterande: 
⋅ 
Intresse och erfarenhet av att skapa processbilder
Kunskap om lokalsamhället och möjlighet att fysiskt träffa projektgruppen vid några tillfällen 

Vi behöver:
CV
Timkostnad (för löpande uppgifter)
Portfolio

Deadline ansökan: 3 april
Beslut: början/mitten av april
Deadline: Den grafiska profilen ska vara klar senast 31 maj
Arvode: 20 000 exkl. moms + arvode för löpande uppdrag 

Skicka din ansökan till: vera@motesplatssteneby.se

Om projektet
Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelning mellan företag/verksamheter.  I projektet kommer ett arbete att drivas för att hitta symbiosmöjligheter mellan företag/verksamheter samt för att bygga upp en långsiktig organisation för symbiossamverkan i Bengtsfors kommun.
I projektet arbetar Mötesplats Steneby tillsammans med Bengtsfors kommun. Projektet ägs av Fyrbodals kommunalförbund. Övriga parter är Chalmers industriteknik, Vänersborgs- och Lysekils kommuner.
Läs mer här!

Har du någon fråga om uppdraget, projektet eller annat?
Kontakta: vera@motesplatssteneby.se