David Snoo Wilson sökte Idépeng 2019 för att skapa ett performativt event av en klockgjutning. Under februari 2020 blev detta event av med stöd från Idépeng från Mötesplats Steneby och Dals Långeds Utvecklingsråd och tack till Foseco. Under eventet gjorde Nick Hunt en storytelling om kringresande klockgjutare som direkt översattes av Karin Kent Grundberg. 

Här kan ni se en video där David Snoo Wilson berättar kring sitt Idépengsprojekt:

För ni som inte kunde gå på eventet kan ni se dokumentationsvideon:

Idépeng är ett stipendie som kan sökas av dig som är student, alumn eller anställd på Steneby (Stenebyskolan eller HDK vid Steneby) och har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det ingår ett samarbete mellan minst tre parter ur någon eller några av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Din idé skall bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.