Woodlife Sweden utställning 14-15 och 21-22 maj

Woodlife Sweden är en utställning där 40 svenska träprojekt visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

Öppettider:
13 Maj är seminariet mitt i utställningen –  Läs mer om seminariet här!
14–15 Maj, 21–22 Maj. Kl 10–17, fri entré.
Plats: Folkets hus i Mustadfors i Dals Långed.

Läs mer om idéen bakom utställningen här.

Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna
Eventet stöds av Västra Götalandsregionen.

Woodlife Sweden – Lofthusen Orbaden, arkitekt Hanna Michelsson, fotograf Martin Edström