1650mm // Emille de Blanche

Utställningen är resultatet av en två månaders arbetsperiod som Artist in Residence på Steneby. Utgångspunkten för projektet har varit tankar om objektets auktoritet, betraktarens delaktighet och konst i det offentliga rummet. Idén om kroppen som varseblivningens nollpunkt har också funnits med som en central del i arbetet. Projektet har inneburit ett koncentrerat sökande inom den minimalistiska begreppsvärlden för att formulera ett nytt konstnärligt förhållningssätt.