Företagsfrukost om industriell symbios 22/2

Vad är industriell symbios och hur bidrar det till hållbarhet, ökad tillväxt och konkurrenskraft?
Den 22 februari bjuder Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby in företag och verksamheter till en företagarträff där du får lära dig mer om industriell symbios, nya arbetssätt och samarbeten. Du kommer möta lokala företag, experter, företagskluster och nätverk samt andra aktörer som ger exempel på hållbar, innovativ och cirkulär omställning av produktion, produkt- och affärsutveckling.

Det gröna skiftet i näringslivet och samhället
Omställningen till ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle, stigande energipriser, minskade råvarutillgångar och avfallskostnader driver nya arbetssätt och samarbeten mellan företag och verksamheter. Detta sätt att tänka kallas industriell symbios. Samverkan kring resurser ger mer konkurrenskraftiga, cirkulära och hållbara företag.

Nätverk, samarbeten och symbiosmöjligheter
För att fånga utmaningar, pågående initiativ och nya symbiosmöjligheter har Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund, Chalmers Industriteknik samt Bengtsforsföretagen Ahlstrom, Rexcell Airlaid & Tissue, Fridh & Hell samt Inwoco bildat en initial lokal symbiosgrupp.

Vi bjuder in alla intresserade företag och verksamheter som vill lära sig mer om industriell symbios, ingå i symbiosnätverket, hitta nya samarbeten och symbiosmöjligheter. Träffen är inte en enskild aktivitet utan en del i en process som kommer pågå framåt berättar Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare, Bengtsfors kommun och Vera Telemo, utvecklingsstrateg Mötesplats Steneby.

  • Vi träffas på Mustadfors Folkets hus, Enetsvägen 11, 666 95 Dals Långed
  • Vi startar klockan 08:00 och avslutar klockan 11:00
  • Företagarträffen är kostnadsfri och vi bjuder på frukost

    Anmäl dig redan nu!

  • Anmäl dig via e-post till jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se och ange; ditt namn, företagsnamn, organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer. Meddela också om du önskar specialkost.

Varmt välkommen!