9/3 HEALING HERITAGE – markrening som värdeskapande process

Välkommen till ett seminarium om hur nya hållbara metoder för marksanering också kan bli en resurs i platsutveckling på landsbygd och i staden. I forskningsprojektet HEALING HERITAGE arbetar konstnärer, forskare och arkitekter tillsammans för att göra det som från början kan ses som ett problem – föroreningarna – till utgångspunkt för att skapa något nytt.

Under dagen belyser vi olika aspekter av fytoremediering som metod för markrening och diskuterar möjliga framtida tillämpningar. Dagen är tänkt som ett brett forum för dig som är intresserad av frågan i rollen som exempelvis planerare, fastighetsutvecklare, konstnär eller forskare. Varmt välkommen!

Programmet för dagen hittar du lite längre ner i detta inlägg.

Vart: Fengersfors bruk, Dalsland (vart på bruket kommer vara skyltat till på plats)
När: 9 mars kl 10.00 – 15.45
Mat: Lunch kommer att finnas att köpa till självkostnadspris, boka din plats i förväg! Kaffe ingår.
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt. Lunch kommer finnas att köpa på plats.
Övrigt: Reser du långväga? Hör av dig om du vill ha hjälp med förslag till övernattningsmöjligheter!
Förbindelse med kollektivtrafik Göteborg – Fengersfors 07:14-09:54 & 16:15 – 18:40.

Anmälan senast: 7 mars 2023

Föranmäl dig här!

( https://events.magnetevents.com/Event/healing-heritage—-markrening-som-vardeskapande-process-52388/ )


PROGRAM

09.50 Ankomst
till Fengersfors bruk (för den som kommer med morgontåg till Åmål)

10.00 Kulturdriven innovation & industriell symbios på landsbygd
Kaffe och välkomsttal av Anders Lindgren, verksamhetsledare på Mötesplats Steneby.

10.20 – 11.00 Healing heritage – att göra problem till en tillgång av Ylva Frid, projektledare Healing Heritage.

11.15 – 12.00 Fytoremediering – hur fungerar det och hur kan det tillämpas i praktiken? Fredrik Fogelberg & Kristina Mjöfors, forskare på RISE

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.00 Mesafältet skulpturvandring 
Visning av konstverk och landskap på Mesafältet. Cordula Bielenstein-Morich, konstnär Not Quite.

14.00 – 14.50 Snabbpresentationer av fem pågående innovationsprojekt. 
Fem exempel från pågående forskningsprojekt kopplade till markrening, kulturhistorsk miljö och industriell symbios.

15.00 -15.45 Framtidens hållbara planering – gemensam erfarenhetsåterföring 
Vilka lärdomar kan dras av projektet Healing Heritage och andra forskningsprojekt inom samma område? Hur ser framtida tillämpningar ut? Hur kan nya metoder för markrening integreras i platsutveckling och långsiktig planering i kommuner & regioner.
Avslutande panelsamtal och diskussion.

Moderator: Björn Ekelund, grundare av Warm in the Winter och lektor i arkitektur och samhällsbyggnad

16:15  Buss till Åmål för den som ska vidare med tåg

Kontaktuppgift för frågor om evenemanget: ylva@notquite.se

Seminariet är ett samarrangemang mellan projektet Healing Heritage och Mötesplats Steneby.

Bild: Ylva Frid

OM PROJEKTET:
På Fengersfors bruk i Dalsland prövas just nu metoder för att med hjälp av växter rena mark från tungmetaller. En första visningsträdgård med markrenande växter öppnade på Fengersfors bruk sommaren 2022, och en till ska göras under våren 2023. Projektet har också kartlagt hur industrin påverkat hela landskapet mellan de två sjöarna Knarrbysjön och Ärr, som användes för inflottning av timmer och utskeppning av färdigt papper när pappersbruket var igång. På ett deponiområde sydöst om bruksområdet, det så kallade mesafältet, har en stig med stora keramiska verk placerats ut. Det tidigare otillgängliga området är nu möjlig att besöka.

Projektet omfattar testning av fytoremedieringsväxter, samt en bredare undersökning av förhållandet mellan industri, historia, landskap och miljö. En utgångspunkt för projektet är att bidra till att utveckla nya former för att bevara och tillgängliggöra kulturhistorisk miljö, och att skapa nya offentliga rum på landsbygden.

Projektpartners: Not Quite, RISE, Warm in the Winter och Center for Sustainable Urban Futures
Projektet finansieras av FORMAS – ett forskningsråd för hållbar utveckling