Beviljade projekt för Idépeng juni 2022!

Idépeng är ett projektmedel som vi denna gång delar ut ihop med Dals Långeds Utvecklingsråd. Idépeng ges till projekt med fokus på Dalsland och som drivs av kreatörer – så kan förverkligandet av en idé vara något som ger massor till samhället och kulturen. Det är häftigt hur lite medel kan ge stora resultat när vi kopplar in kulturskapare och civilsamhället!

Denna omgång fokuserade vi, med hjälp av ekonomiskt stöd från Dals Långeds Utvecklingsråd, på projekt inom Bengtsfors Kommun. Beroende på vilka som vill stötta idéer genom Idépeng så kan andra utlysningar vara nischade mot områden, material eller annat. Om ditt företag eller förening vill stötta så kan ni kontakta oss för mer information!

Denna omgång fick vi in 4 ansökningar där det sammanlagda sökta beloppet var 133 000 kr. Vi har 55 000 kr att dela ut denna omgång, och hela summan delades upp mellan två projekt.

Mötet den 9 juni 2022 tog juryn ett helt enigt beslut att stötta följande idéer:

BRUK
Peter Halvordsson och Stefan Halvordsson
25 000 kr
BRUK är ett koncept som bygger på möten [..] som bygger på sceniska möten mellan olika kulturyttringar och vi har sedan dess (med vi menas olika konstellationer, men med undertecknad som projektledare) genomfört arrangemang som involverat musiker, dansare och konstnärer.

Del ett är att ro i land årets BRUK 2022, där vi använder oss av de nätverk vi byggde upp i fjol och att ”slutföra” arrangemanget med de delar som förra året inte kunde medverka pga coronapandemin. Den andra delen är ett skapande av en arbetsgrupp som kan lägga upp riktlinjerna för att kunna göra BRUK till ett återkommande arrangemang.
Läs mer här.

 

Studio Växt Productions
Studio Växt medlemmar
30 000 kr

This Idepeng application is in aid of Studio Växt Productions. We want to branch out from being just a workspace, to becoming an organisation that also delivers creative activities, events, and happenings. For this we need to form a second platform: Studio Växt Productions – an ideell förening.

In this application we suggest a series of work packages [..]: (1) Byafest, (2) Lära mer (workshops, community building and courses) and (3) Cinema night. [..] that both harness our wide variety of skills, and aim to bring people from all over Dals Långed and beyond together.
Läs mer här

 

Urvalet görs av en jury,
denna omgång bestående av:

Christer Blüme (Bengtsfors Kommun), Ida-Luise Stelter (Trähantverkare – Formgivare), Jonatan Malm (hemslöjdskonsulent VGR), Roger Karlsson (ordförande DL Utvecklingsråd), Petter Johansson (Mötesplats Steneby, i projektet Retail Tourism 2.0), Mie Felth (Mötesplats Steneby).

Roger Karlsson var i Jäv-situation då Dals Långeds Utvecklingsråd som Roger är ordförande i,  är involverade i både Bruk och Studio Växt Productions.