Beviljade projekt för Idépeng september 2019!

Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna inom utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén ska stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Urvalet görs av en jury bestående av:

Laila Andrén, Steneby pastorat
Ann-Sofie Julin, HDK vid Steneby
Åsa Nyström, Stiftelsen Stenebyskolan Helena Pernow, KÅDA
Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun Jonas-Petter Wallner, KÅDA

Mötesplats Steneby fick 9 ansökningar där det sammanlagda sökta beloppet
var 364 450 kr. Vi delar ut 300 000 kr per år vid tre ansökningsperioder i januari, maj och september. Hittills i år har vi delat ut 202 000 kr. Det gjorde att vi hade ett riktmärke på ca 100 000 kr att dela ut denna gång.

Mötet den 2 oktober 2019 beslutade att stötta följande idéer:

Folkets klättervägg 
Samuel Dal Norlind och Joel Stennabb Caesar
47 500 kr

Vi vill konstruera en klättervägg för utomhusbruk i Dals Långed. Typen av klättring är så kallad bouldering, vilket innebär att väggen är maximalt 4,5 meter i höjd och slipper rep för säkring, istället finns det tjockmattor under väggen som skyddar vid ett eventuellt fall. Den här typen av klättring är den mest tillgängliga för den som vill prova på eftersom det krävs väldigt lite utrustning.

Kafferepet
Fredrika Holmberg
24 500 kr

Som textilstudent i Dalsland är jag nyfiken på Dalslands textila arv och hemmafruar. Vilka var här innan mig och hur såg deras historia ut? Under Kaffereps-turnén vill jag besöka flera olika typer av verksamheter i Dalsland för att prata om Dalslands hemmafruar och textila historia.

Steneby Bell Casting 
David Snoo Wilson
28 000 kr

The bell casting is about bringing to life the extraordinary excitement and wonder of an onsite bell foundry to Steneby, by exploring European medieval traditions bell casting and making a bronze bell for the Sauna. It fuses together industry, theatre and art for a spectacular live performance.

Vi önskar alla lycka till med sina idéer och vi ser fram emot att följa utvecklingen!
Nästa ansökningsperiod är 15 januari 2020, men du kan förstås redan nu kontakta Mia Lindgren om du har en idé!