Bygga tillsammans 4/6

Välkommen till en eftermiddag där vi undersöker hur vi gemensamt skapar en sittplats att trivas på vid stationshuset.

14:00 Hej och välkomna!

14:10 Bygga tillsammans – Hur har andra gjort? Mie Felth, Mötesplats Steneby

14:40 Fika

15-17 Hur ska sittplatsen vid Stationshuset se ut? 
modell och skissworkshop med Ida Stelter, formgivare.

När: Söndag 4 juni kl 14
Var: Karolinen
För vem: Alla som lever i Dals Rostock

Dagen är kostnadsfri men du behöver föranmäla dig senast fredag 2 juni

Anmäl dig per mail till KRAFTENdalsrostock@gmail.com
eller till Eva Petrén 0702983961
Ange eventuell specialkost i samband med anmälan.

Dagen är ett samarbete mellan Mötesplats Steneby och KRAFTEN.