Hej Mie Felth!

Nu är det officiellt; Mie Felth är vår kommande koordinator på Mötesplats Steneby! Det tycker vi är så roligt att vi måste bara dela med oss av Mie. Hon börjar inte förens i maj, men vi tänkte passa på och ställa några frågor, så ni kan få lära känna henne!

Du är den kommande koordinatorn på Mötesplats Steneby; berätta om din bakgrund och vad du har hittat på det senaste.
Jag är från Blekinge, och träffade Dalsland och framförallt Dals Långed 2004, och blev kär direkt. I grunden har jag en gymnasieutbildning som möbeltapetserare. Jag har växt med Stenebyskolan och senare även HDK Steneby, jag har varit medlem i Not Quite sedan 2012 och en av verksamhetsledarna för detsamma sedan 2017. I min anställning på Not Quite har jag ansvar för medlemsfrågor, olika projekt, utställningar med mera. Men framförallt har jag de senaste sex åren varit verksam som konstnär i olika deltagarbaserade och pedagogiska projekt där konsten använts som ett verktyg för möten. Under pandemiåret har jag även arbetat i som lärare i bild och slöjd på Tösse skola.

Vad är det du tar med dig in i rollen som koordinator på Mötesplats Steneby?
Rejält med erfarenhet om hur det är att verka som konstnär på landsbygden, och jag är mån om att vi på Mötesplats ska utföra konkreta ting som på olika sätt underlättar för kulturutövare. En fäbless för att organisera möten och hitta gemensamma nämnare hos dess deltagare tar jag också med mig.

Är det något speciellt du vill lyfta?
Kulturen är det som limmar samhället samman, därför måste vi verka för en bredare förståelse i samhället för de som verkar i den samt engagera fler människor i den. Jag vill att vi på Mötesplats ska möjliggöra kulturens existens på landsbygden än mer i vårt redan kulturrika landskap.

När börjar du komma igång i arbetet, och vad tänker du börja med?
I början av maj så smyger jag igång min tjänst med en dag i veckan för att sedan arbeta på halvtid från mitten av juni. Jag kommer börja med att bilda mig en tydligare uppfattning av vad Mötesplats arbetat med hittills inom min roll (rätt mycket har jag koll på men det händer ju massor hela tiden!) och vad jag kan göra för att förstärka och utveckla redan pågående processer. Uppdatera mitt nätverk kring Dals Långed sen jag var aktiv här senast och förmodligen träffa väldigt många nya ansikten. Sen är jag nyfiken på mer tvärdiciplinära samarbeten – vad händer om vi kopplar samman olika branscher och behov med kulturföretagandet? Och så vill jag undersöka hur människor kan mötas mer kreativt i den numera digitala mötestiden, istället för att låta kulturupplevelserna vara på paus tills pandemin passerat.