Dags att söka Idépeng – deadline 15/1

Sjätte ansökningsomgången öppen tom 15 januari 2017.

Idépeng är ett stipendie som kan sökas av dig som är student, alumn eller anställd på Steneby (Stenebyskolan eller HDK vid Steneby) och har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det ingår ett samarbete mellan minst tre parter ur kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Din idé skall på något sätt stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Läs mer här.

Sixth application period open until 15 January 2017.

Idépeng (Idea money) is a scholarship that can be applied for by current students, alumni or staff members at Steneby (Stenebyskolan or HDK at Steneby) who have an idea, a project, an exhibition, product development or any other initiative involving collaboration between at least three partners including: education, research, business / industry, public actors and the community. Your idea should somehow strengthen Steneby and contribute to a positive development of Dalsland.

Read more here.

Josha Woudstra och Joe Clark fick Idépeng maj 2016 för sitt projekt Steneby Juice Event. Bild tagen av: Sara Vogel Rödin.

Lasse Jonssons med sitt projekt Björnen Blåbärsmums fick Idépeng januari 2016. Fotograf: Bodil Söderlund Davidson.