Verksamhetsstöd till ideella föreningen Djuren i skogen

Mötesplats Steneby beslutar att tilldela den ideella föreningen Djuren i skogen verksamhetsstöd på 20 000 kr för 2019.

Motivering: Djuren i skogen har under 10 år arrangerat Skogsfesten i Birgit Hanssons skog i Lästvik. Skogsfesten är en kulturfestival med främst musik och konst som inte kostar skjortan vare sig för besökaren eller miljön. Förutom själva kulturen utmärker sig också Djuren i skogen när det gäller att vara medvetna om att vilka de är också ger dem roller som om de inte uppmärksammas och relateras till kan tas för givet även om det inte är bra. I hela sin verksamhet strävar medlemmarna att ställa frågor och pröva nya sätt att göra saker på som gör Skogsfesten till en ständigt snällare, rättvisare och mer hållbar miljö-, musik- och konstfestival. Det de kommer fram till i praktiken delar de gärna med sig av med en engagerad folkbildningsiver. Djuren i skogen och Skogsfesten är ett strålande exempel på vad som kan åstadkommas om en älskar festivaler, kultur, hållbar miljö, människor, kritiskt ifrågasättande och praktiskt arbete.

Mötesplats vill med verksamhetsstödet uppmuntra Djuren i skogen att fortsätta det fina arbetet med Skogsfesten med hopp om att det blir en elfte upplaga 2020.

Läs mer om Djuren i Skogen och Skogsfesten på deras webb.